Arrel de la web > Qui Som > Els comptes clars > Previsió comptes 2013 IniciativaVerds

2 vots

Previsió comptes 2013 IniciativaVerds

dimecres 20 de febrer de 2013

Presentam la previsió d’ingressos i despeses d’IniciativaVerds per l’any 2013. Aquests pressupost va ser aprovat pel Consell Polític que es va celebrar el 12 de gener de 2013 a Santa Margalida.

Previsió d’entrades

ENTRADES QUANT. MESOS TOTAL
Entrades diverses 3.000,00 €
Bonos, donacions i loteria 3.000,00 € 3.000,00 €
Grups institucionals 52.488,00 €
Parlament 2.876,00 € 12 34.512,00 €
Consell de Mallorca 798,00 € 12 9.576,00 €
Ajuntaments 700,00 € 12 8.400,00 €
Aportació càrrecs 982,00 € 12 11.784,00 €
Quotes afiliació 1.172,00 € 12 14.064,00 €
Total 81.336,00 €

Previsió de despeses

SORTIDES QUANT. MESOS TOTAL
Lloguers 11.616,00 €
Local Palma 968,00 € 12 11.616,00 €
Despeses corrents 27.630,00 €
Comptable 350,00 € 12 4.200,00 €
Neteja 225,00 € 12 2.700,00 €
Telèfon / Internet 460,00 € 12 5.520,00 €
Aigua i llum 100,00 € 12 1.200,00 €
Assegurança 381,00 € 1 381,00 €
Préstecs electorals 666,00 € 12 8.000,00 €
Subscripció premsa 329,00 € 1 329,00 €
Material fungible / fotocopiadora 225,00 € 12 2.700,00 €
Inversions 2.600,00 € 1 2.600,00 €
Activitat política 15.810,00 €
Jornades polítiques 3.000,00 € 1 3.000,00 €
Viatges i dietes 5.500,00 € 1 5.500,00 €
Aportació federal EQUO 4.100,00 € 1 4.100,00 €
Diversos 3.210,00 € 1 3.210,00 €
Personal 26.280,00 €
Mobilitat i salaris 1.800,00 € 12 21.600,00 €
Seguretat Social 290,00 € 12 3.480,00 €
Gestoria 100,00 € 12 1.200,00 €
Total 81.336,00 €