Arrel de la web > Qui Som > Assemblees i Congressos > Assamblea Oberta pel Tercer Espai > Carta a la militància | Assemblea Oberta pel Tercer Espai

Carta a la militància | Assemblea Oberta pel Tercer Espai

dijous 20 de desembre de 2012

Els partits membres de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa estam treballant per enfortir la coalició i construir un espai polític ampli, que sigui capaç de recollir les propostes de la gent i bastir una alternativa política al bipartidisme i al model neoliberal. Aquest procés es fa comptant amb la participació de la militància dels partits.

El proper dia 2 de febrer es farà una assemblea conjunta de militàncies dels partits de la coalició en la qual s’aprovarà:

- Un document polític de crida, adreçat a tota la ciutadania, per convidar a tothom que vulgui a participar en el procés de consolidació d’aquest espai polític.

- El nom que adoptarà la coalició en aquesta nova etapa que encetarem.

- La convocatòria d’una nova assemblea, prevista per al proper mes d’abril, en què s’obrirà la coalició a totes les persones i col·lectius que s’hi vulguin sumar, s’elegirà la nova direcció de la coalició i s’aprovaran les línies polítiques i organitzatives que orientaran l’acció política i el funcionament de la coalició per tal que esdevengui alternativa de govern i l’instrument principal del canvi polític a Mallorca i a les Illes Balears.

L’Executiva de la coalició remetrà a la militància, durant el mes de gener, els documents i les propostes que hauran de ser debatudes a l’assemblea de dia 2 de febrer.

Estam obrint el projecte de la coalició a nous col·lectius, a noves persones. Perquè volem sumar, créixer, fer un salt qualitatiu respecte a la situació actual. Això exigeix:

- Un programa polític adequat als temps actuals, que tengui com a prioritat oferir solucions als problemes reals de les persones d’aquest país.

- Una nova organització, més oberta i més participativa.

- Un nom que vagi més enllà de les sigles dels partits actuals.

En relació al nom de la coalició, tots els militants i simpatitzants hi poden fer propostes. Totes les propostes han d’estar adequadament justificades i han de complir una sèrie de característiques:

- Ha de ser un nom amb el qual totes les forces que integren la coalició s’hi puguin sentir representades.

- Ha de ser un nom vàlid per conformar candidatures a totes les Illes Balears.

- Ha de reflectir valors propis de la coalició: pluralitat dins la unitat, alternativa, progrés, proximitat, naturalitat, dinamisme...

- No ha de ser contrari als elements de posicionament polític dels partits de la coalició: d’esquerres, sobiranista i ecologista.

El termini per presentar propostes és el dia 31 de desembre de 2012. En el cas d’INICIATIVAVERDS s’han de fer arribar a xarxa@iniciativaverds.org

El procés d’elecció del nou nom de la coalició compta amb l’assessorament d’un grup consultiu integrat per militants i simpatitzants dels partits membres (obert a la participació de tothom que hi estigui interessat), per tal de poder comptar amb les pertinents valoracions de les diferents propostes que s’hi presentin.