Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Davant l’entrada en vigor del límit de 110 km/h, INICIATIVAVERDS proposa (...)

Davant l’entrada en vigor del límit de 110 km/h, INICIATIVAVERDS proposa altres mesures per reduir el consum de petroli

dilluns 7 de març de 2011

Per a IniciativaVerds, la reducció de la velocitat dels cotxes a 110 km/h a les autopistes és una mesura necessària, però insuficient si no va acompanyada de moltes altres mesures per reduir la dependència del petroli i el consum energètic. Si tenim en compte que 10 dòlars per barril suposa un cost per a l’economia espanyola de 8.000 milions d’euros anuals, i que importar petroli tenint en compte la nostra condició insular fa que es tripliqui el cas de la producció d’energia a Balears, parlam, en termes estrictament econòmics, de què la dependència del petroli ens està costant més del doble que un futur basat en les energies renovables.

Per a IniciativaVerds és necessari reduir el consum de petroli en un 50% per a 2030, i per a això, però també per acomplir els objectius de reducció de les emissions de CO2 i frenar el canvi climàtic, calen de manera urgent mesures com:

- una Llei d’estalvi i eficiència energètica amb objectius clars i verificales reduir la velocitat als accessos a les ciutats a 80 km/h i a 30 a les vies urbanes, a més de restringir el trànsit al centre.

- iniciar un Pla de rehabilitació d’habitatges i edificis en clau d’eficiència energètica i la promulgació de noves normes tècniques sobre edificació que tendeixin a l’autosuficiència energètica de tots els nous edificis.

- gravar amb imposts els vehicles amb més consum, com ara els tot-terrenys mesures per afavorir la mobilitat sostenible, com la implantació de plans obligatoris de mobilitat sostenible a empreses amb més de 50 treballadors/res, o la promoció de sistemes públics per fomentar l’ús de la bicicleta.

Per a IniciativaVerds, el suport a les energies renovables és una qüestió de voluntat polítiques de les administracions, i cal que es revisin a l’alça els objectius oficials en participació de les renovables al sistema energètic, orientat a què s’assoleixi el 70% de l’electrititat el 2020 i el 100 % el 2030, i es deroguin tots els obstacles burocràtics al desenvolupament de les renovables.

Documents adjunts