Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Volem una educació de qualitat

1 vot

Volem una educació de qualitat

divendres 28 de març de 2014

El president Bauzá ha volgut igualar a la seva consellera d’educació i, aquesta setmana, ha dit al Parlament una frase per a la història dels lapsus polítics (vull pensar que era un lapsus): "l’educació de qualitat, pública i en català no és el nostre model".

El PP vincula la presència del català a l’escola pública i fa una lluita tan aferrissada com per arribar a dir que no la vol de qualitat. S’equivoquen, creant un problema on no hi era, però sobretot posant en perill tot el sistema educatiu públic. M’explico, el rebuig del català és una senyera amb la qual tapen els ulls per desenvolupar altres polítiques contra l’escola pública de qualitat: redueixen les dotacions de personal educatiu, redueixen els programes de suport a la comprensió lectora i a moltes altres coses, redueixen els programes socioeducatius (TISE), redueixen la participació de les comunitats educatives, etc.

Afortunadament, el català no és un privilegi de l’escola pública, hi ha molts centres concertats que defensen l’escola en català, com per exemple Mata de Jonc i moltes altres cooperatives educatives i centres concertats d’altres tipus. Parlen de la defensa del català com d’una lluita ideològica, però ells sí han carregat d’ideologia totes les seves polítiques educatives, des de les retallades a les reorientacions del currículum. Casualment, no és una ideologia que defensi l’escola pública ni l’escola de qualitat. Vegeu els canvis que ens esperen amb la plena implantació de la LOMCE

Què significa "qualitat educativa"? Per què és tan important? Li podríem demanar al president què opina ell, perquè sembla que el seu govern no ho té clar. Simplificant, podríem dir que és l’escola amb un nivell òptim en tots els seus indicadors, però si no és possible, al menys arribant a les mitjanes estatals. Per aconseguir aquest objectiu tan pragmàtic, a les Illes Balears han de millorar tots els següents indicadors:

els d’escolarització, amb taxes d’escolarització a tots els nivells més elevades de les actuals, però especialment a educació infantil i en els nivells postobligatoris; amb indicadors d’absentisme i d’abandonament prematur reduïts al mínim;

millora de les ràtios d’alumne per grup i per professor. Ràtios adequades per desenvolupar processos d’ensenyament-aprenentatge;

millora dels indicadors de despesa en educació, al menys que no ens situïn, com ara, a la coa de totes les comunitats autònomes de l’Estat en percentatge de PIB (professorat, personal psicopedagògic, dotacions de mitjans didàctics, instal·lacions bàsiques, calefacció, etc.);

amb indicadors de processos molt millorats: qualitat de la docència, qualitat de la convivència en els centres (notòriament en procés d’empitjorament); qualitat dels processos preventius i de detecció precoç; qualitat dels processos d’inclusió, etc.

amb bons indicadors de connexió amb la comunitat i de connexió entre els centres (infantil-primària-secundària-universitària); i,

amb indicadors de resultats que ens situïn, al menys, en les mitjanes estatals en totes les competències bàsiques, no només en anglès. Aquí, s’ha optat per invertir de mala manera en aquesta llengua estrangera a costa de perjudicar totes les altres competències (comprensió lectora en català i castellà, matemàtiques, socials, ciències, etc.).

Podríem seguir apuntant com ha de millorar aquest sistema educatiu, però és una feina sense sentit en el context polític actual. Tal vegada no era un lapsus del president, la seva frase per a la història era una frase que resumia la seva política educativa: "acabaré amb el català, amb l’escola pública i amb la qualitat de l’educació."

Indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears 2012 (publicat el mes de juny de 2013): http://iaqse.caib.es/documents/indicadors_2012/INDICADORS_2012.pdf

Sistema estatal d’indicadors de l’educació: http://www.mecd.gob.es/dctm/inee/indicadores-educativos/seie2012.pdf?documentId=0901e72b81477552

També et podria interessar: