Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Vol, el president de la CEOE, retallar el dret a cobrar la prestació d’atur (...)

Vol, el president de la CEOE, retallar el dret a cobrar la prestació d’atur als Fixos Discontinus?

dimarts 28 de febrer de 2012

Les afirmacions del president de la CEOE, Joan Rosell, considerant que les prestacions per desocupació són massa generoses i que les persones aturades no cerquen feina fins al tram final del dret a la prestació, són falses i ofensives. No fan altra cosa que demostrar l’insaciable afany de la Patronal Espanyola en reduir drets socials.

La falsedat de les afirmacions ho demostra el fet que, a tall de exemple, a les Illes Balears, el 18% de la població aturada (26.400 persones) porta entre 12 i 24 mesos cercat feina i el 16,2% (23.700 persones) més de 24 mesos. Per tant, la gent es manté en atur perquè les polítiques econòmiques de dretes no generen oportunitats de treball, i no per “vagància” dels treballadors i treballadores.

Per un altre costat no es pot parlar amb rigor i sense ofendre de prestacions generoses amb una quantia mitjana, a Balears, al voltant dels 900 euros. Però cal tenir en compta que la majoria de persones aturades cobren les prestacions de subsidi (no contributives) amb una quantitat entorn als 430 euros mes.

En qualsevol cas, per a nosaltres és especialment preocupant que la campanya iniciada per la CEOE per a retallar la prestació d’atur pugui afectar als Fixos Discontinus. Val a dir que sempre que el Govern d’Espanya ha reformat la norma de prestacions d’atur, aquests treballadors i treballadores han vist retallats llurs drets. Això seria un fort cop a la cohesió social i a la pau social de la nostra Comunitat amb una economia tan estacional.