Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Un partit per al tercer sector

3 vots

Un partit per al tercer sector

divendres 19 de novembre de 2010

Recentment va néixer a les Illes Balears una nova formació política: IniciativaVerds, nascuda de la fusió entre Iniciativa d’Esquerres, escissió d’Esquerra Unida, i els Verds. Aquest propugna l’articulació d’un tercer espai en la política balear basat en l’esquerra alternativa, l’ecologisme i en definitiva un terme més be recent: l’ecosocialisme. Defensa una nova forma de fer política, d’organització interna i de relació amb les institucions i els ciutadans. Però més enllà de les bones paraules que al cap i a la fi tenen tots el partits, ens hauríem de preguntar que és el que pensa fer realment, com i en base a què vol construir aquest espai.

Es evident que vivim temps molt difícils. La crisi econòmica, tot i que advertida per alguns sectors de la societat en conjunt al món i a Balears en particular, ha copejat aquestes illes, i dos anys després sembla que no hi hagi respostes per tirar-la endavant. Els aturats que realitzen cursos senten que no en trauran res d’això, molts joves es troben sense feina ni estudis gràcies al diner fàcil de la construcció, aquests a la vegada s’han esfondrat, tant empreses petites com grans i ni els hotelers creuen que sortiran endavant baixant els seus preus perquè els restringeix la inversió, necessària per una reconversió que segueix encallada. Però tot i que s’aconsegueixi fer front en aquest crisi segueixen havent-hi grans reptes: els problemes d’assimilació de la immigració, l’efecte climàtic, l’esgotament del petroli i altres recursos limitats, el terrorisme o la gran quantitat de conflictes de mitjana intensitat arreu del món, entre d’altres. Però el pitjor es el pessimisme que ens envolta, la creença de que no sortirem endavant i que si en sortim serà a costa dels nostres drets laborals, salaris del qual més val no treballar o la desaparició de l’estat de benestar, mentre que impotents contemplam com la elit empresarial segueix repartint-se primes multimilionàries amb la premissa “només en sortirem així, no es pot fer d’altra forma”.

Fals. Hi ha altres formes de vertebrar un comunitat sencera, tant ecològica, política, social i econòmicament. I no es una il·lusió, de fet es ja una realitat: el tercer sector. Per als qui no coneixen aquest terme que no es confonguin, no em refereixo al sector terciari, es a dir, els serveis. Em refereixo a l’economia social, la generada per les associacions, les ONG, el voluntariat i les cooperatives, entre d’altres. Aquests ja han demostrat en tot el món que poden construir una societat alternativa, mantenint un alt nivell de vida, més respectuós amb el medi ambient i amb la capacitat de realitzar qualsevol activitat, ja sigui agrària, industrial o els serveis, fins i tot en la banca. Tots aquests comparteixen els principis de treballar per la societat i avant posar el interès general al particular, clau per a la transformació social. Es cert que encara es un sector petit en relació al sector públic o privat tradicional, però ha demostrat una cosa: es el que més bé ha resistit la crisi, la pèrdua de llocs de treball i tancament d’empreses cooperatives ha estat molt inferior, tot i patir els mateixos riscos que altres societats mercantils. Això ha estat sobretot gràcies a la naturalesa mateixa d’aquestes empreses responent als principis de l’economia social. El problema es que tot i demostrar que el tercer sector es la gran alternativa al mercat segueix essent desconegut per gran part de la població, que únicament coneix les ONG i poc més.

Es aquí on entra IniciativaVerds, segons la meva opinió. La responsabilitat d’aquest nou partit es la de potenciar el tercer sector, donar-lo a conèixer en tots els seus aspectes a la ciutadania, especialment l’econòmic que es que més preocupa als ciutadans. IniciativaVerds ha de ser la rama política del tercer sector a les Balears, l’enllaç entre les entitats, cooperatives i ciutadans, així com la veu d’aquestes en les institucions. Però sobretot ha de ser l’encarregat de donar esperança a tots aquells que es veuen fora del sistema econòmic actual, dels que no hi veuen sortida i d’aquells que ja no creuen en la política ni els polítics. A la vegada, ha d’informar als ciutadans sobre fórmules alternatives de treballar i aconseguir treball, usar els seus estalvis de forma ètica, com ser més eficients amb els seus recursos i ser més respectuosos del medi ambient que ens proporciona tot allò que necessitem per tenir una vida digna i benestar. IniciativaVerds ha de ser més que un partit i complir amb la seva tasca dins les institucions però també fora d’elles, potenciant la política directe i el debat entre els ciutadans. En definitiva, ser realment com va dir David Abril en el discurs inaugural, “una xarxa que connecti persones i col·lectius que des d’interessos, vivències i perspectives molt diverses lluiten cada dia per canviar les coses”.

Ruben López Santandreu
Estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració

També et podria interessar: