Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Tres mesos de govern del PP empitjoren el mercat laboral

Tres mesos de govern del PP empitjoren el mercat laboral

dimecres 5 d'octubre de 2011

Malgrat l’excel·lent temporada turística i les promeses del PP, als 100 dies del Govern de José Ramon Bauzá les dades laborals són catastròfiques. Per la demagògia feta abans, durant i després de la campanya electoral i per les retallades posades en marxa, és raonables fer responsable al Govern del PP d’aquesta situació:

Creix l’atur: Amb 76.067 persones aturades, Balears és la Comunitat Autònoma del estat on més puja l’atur en relació al mes anterior. Un augment de 4.702 persones (+6,54%) en relació al mes anterior i una insignificant baixada de 576 persones (-0,75,%) en termes interanual, és un resultat impresentable per aquells que prometien “centrarse en el empleo”.

Augmenta l’atur de llarga durada: 23.231 persones (30,50% del total) fa més de 12 mesos que estan ininterrompudament a les llistes de l’atur. Aquets col·lectiu ha augmentat en 1.301 persones (un 5,6%) en el darrer any. Mentrestant el Govern del PP té el SOIB desmantellat i en els Ajuntaments, com ara el de Palma, a paralitzen els programes adreçats a agustes persones.

Repunta l’atur juvenil: El col·lectiu d’aturats menors de 25 anys, és de 9.115 persones i augmenta un 20,9% (1.573 persones) en relació al mes d’agost. Mentrestant el PP retalla les politiques actives d’ocupació que havia engegat l’anterior Govern Progressista amb un èxit inqüestionable.

Augmenta la temporalitat i la precarietat: Del total de 25.384 contractes registrats en el mes de setembre el 89,9% han estat temporals: El 49,2% amb duració de menys de 3 mesos !

Torna la destrucció d’ocupació: Les dades d’afiliacions a la SS informes que el mes d’agost la mitjana fou de 450.912 afiliacions, la qual cosa vol dir que hi ha un descens del 3,11% en relació al mes anterior i . fins i tot un lleuger descens del
- 0,15% en termes interanuals. És a dir, amb tres mesos de PP torna la destrucció d’ocupació.