Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Totalment en contra de la privatització de les pistes poliesportives del (...)

Totalment en contra de la privatització de les pistes poliesportives del parc de Sa Riera

dilluns 17 de setembre de 2012

Demà, en el consell d’Administració de la Societat Municipal d’Aparcaments Públics (SMAP), votarem en contra de la proposta, que presenta l’equip de govern, de privatitzar les pistes esportives del parc de Sa Riera.

El govern del PP pretén que les pistes de futbol, basquet i tennis ubicades al parc passin a ser gestionades pel concessionari del bar-restaurant, que podria tancar tota la zona i cobrar per accedir a les pistes. La concessió seria per 15 anys i a canvi de 15.000 euros anuals.

En relació a aquesta qüestió la regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, afirma que “és inadmissible que es permeti el tancament de tota una zona del parc i que es faci pagar per utilitzar les pistes poliesportives.”

Les de Sa Riera són de les poques instal·lacions esportives gratuïtes que hi ha a Palma. Són utilitzades per molta gent, especialment, gent jove que no te recursos per accedir a instal·lacions de pagament.

D’altra banda, els grups que juguen a Sa Riera s’autoorganitzen per gestionar el temps d’us de les pistes. Per tant “no hi ha cap problemàtica a resoldre en aquest sentit I privatitzar-ho tendrà un efecte pervers perquè s’expulsaran de Sa Riera als col·lectius més desafavorits, que, justament, són els que necessiten més oportunitats en una situació de crisi com l’actual”.

La regidora ecosocialista també destaca que la concessió que proposa el govern del PP és per 15 anys i per només 15.000 euros anuals. D’altra banda, l’Ajuntament es seguiria fent càrrec del manteniment de la zona enjardinada i dels microjocs infantils. Per tant, tant l’estalvi com l’ingrés que suporà aquesta privatització són insignificants. En conseqüència, és preferible mantenir el caràcter públic i gratuït del parc de Sa Riera i de les seves instal·lacions.

En aquest sentit proposam concedir al concessionari la possibilitat de cobrar per la utilització dels lavabos, ja que les pistes no tenen aquest servei i s’ha d’utilizar el del bar-restaurant. “Però en cap cas s’ha de restringir l’accés a les pistes.”

També et podria interessar: