Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Silenci còmplice i covard del PP balear davant els Pressuposts Generals de (...)

2 vots

Silenci còmplice i covard del PP balear davant els Pressuposts Generals de l’Estat per a 2012

dilluns 2 d'abril de 2012

El projecte de pressuposts anunciat el divendres pel Consell de Ministres és per a IniciativaVerds un “retrat” del que representa aquesta dreta: la partida més afectada és la de cooperació i solidaritat per al desenvolupament, mentre que Defensa es mantén i alhora, es fa una amnistia “a favor d’aquells que han tret profit abans, durant i després de la crisi”.

A més a més, els retalls dels altres departaments és insostenible i es farà carregar sobre les esquenes de les autonomies i els seus habitants, com és el cas dels retalls en el Ministeri de Foment, on l’AVE no es toca, però sí queden a l’aire els descomptes per a residents, que no queden garantits fins a finals d’any. Davant això, des d’IniciativaVerds denuciem el silenci còmplice i covard del PP, que calla davant les injustícies més flagrants per a les Illes Balears. La reducció de les prestacions de dependència suposarà, a més, que la CAIB haurà d’aportar un pressupost propi que no té per poder pagar les actuals ajudes, que des d’IniciativaVerds recordem que són un dret reconegut per Llei, i no un caprici.

Si els descomptes per a residents són allò més visible d’aquests PGE, no és menys cert que els retalls en la resta de capítols deixarien absolutament en entredit no sols el compliment del Règim Especial per a Balears, sinó les inversions estatutàries, de manera que fins i tot el projecte del tren i altres inversions bàsiques perillen.

Finalment, resulta vergonyós que els que han robat i especulat ara es vegin beneficiats i només hagin de pagar un 10% per aflorar els “doblers negres”, quan això és menys del que una persona treballadora paga d’IRPF a la seva nòmina de cada mes o del que paguem d’IVA pel consum.

La darrera demostració de què el govern de Rajoy governa pels rics i poderosos ha estat la nova concessió a les multinacionals de l’energia, que a pesar dels seus guanys multi-milionaris podran aplicar-nos a partir d’aquest mes una pujada del 7% en la factura elèctrica.

També et podria interessar: