Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Segueix la destrucció d’ocupació de les persones estrangeres

Segueix la destrucció d’ocupació de les persones estrangeres

dimecres 27 d'octubre de 2010

A Balears, en el mes de setembre de 2010 la mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social de persones estrangeres va ser de 84.607 de les quals el 46,6% eren dones. En relació al mes de setembre de l’any passat hi ha mil vuit-centes quaranta tres menys (un - 2,13%) de persones estrangeres al mercat laboral legal. És una baixada moderada si la comparam amb el -10,99% que es registrà en el setembre del 2009 en relació al mateix mes de l’any 2008. És a dir el col·lectiu de persones estrangeres segueixen sent molt afectades la crisi laboral. Cal tenir en compte que pràcticament s’ha igualat el nombre de persones vingudes de païso mitjans de la UE (48%) i els d’altres procedències (52%) la qual cosa vol dir que s’ha produït una pèrdua considerable d’ocupació legal de persones extragués extracomunitàries, el col·lectiu més dèbil.