Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Segueix baixant l’ocupació de les persones estrangeres no comunitàries

Segueix baixant l’ocupació de les persones estrangeres no comunitàries

dimecres 24 de novembre de 2010

A Balears, en el mes d’octubre de 2010 la mitjana d’afiliacions a la Seguretat Social de persones estrangeres va ser de 74.508 de les quals el 45,6% eren dones. En relació al mes d’octubre de l’any passat hi ha una baixada de mil vuit-centes quaranta tres seixanta dues (un -2,44% %) de persones estrangeres al mercat laboral legal. És una baixada moderada si la comparam amb el -11,55% que es registrà en el octubre del 2009 en relació al mateix mes de l’any 2008. No obstant el col·lectiu de persones estrangeres segueixen sent molt afectades la crisi laboral. Cal tenir en compte que la pèrdua de feina s’ha produït de forma especial entre persones estrangeres que son procedents de països que no pertanyen a la Unió Europea, és a dir en el col·lectiu més dèbil.