Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Segueix baixant el nombre de persones estrangeres afiliades a la Seguretat (...)

Segueix baixant el nombre de persones estrangeres afiliades a la Seguretat Socil a Balears

dijous 23 de setembre de 2010

Segons les dades del Ministeri de Treball i Immigració el nombre total a Balears de persones estrangeres donades d’alta a la Seguretat Social en el mes d’agost ha estat de 88.193, es a dir un 2,72 % menys que ara fa un any. Tot i que es modera la baixada (la variació 08/09 va ser del -10,09%) aquesta dada significa que el col·lectiu de persones estrangeres segueix  sent un dels grans afectats per la crisi l’ocupació.

La baixada interanual d’afiliacions es concentra pràcticament en el col·lectiu de persones procedent  de països que no pertanyen a la UE, que pràcticament absorbeix tot el descens, amb una variació interanual de quasi un -5%. Per tant, és fàcil concloure que l’atur, la precarietat i l’economia submergida afecta especialment a aquestes persones més dèbils.