Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Sa Gerreria, peatonalitzacio per a les persones

Sa Gerreria, peatonalitzacio per a les persones

divendres 10 d'agost de 2012

Consideram que la proposta de peatonalització dels carrers de Sa Gerreria, que han fet els restauradors de la zona pot ser interessant si s’aconsegueix l’equilibri entre l’activitat comercial i la vida veïnal. Per tant la proposta dels carrers només per vianants no pot respondre sols a les demandes dels restauradors si no també als acords amb els veïnats.

En aquest sentit, la regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, adverteix del perill que aquesta mesura es tradueixi en un fort increment del nombre de bars i terrasses. I, en conseqüència, hi hagi una ocupació massiva de l’espai públic dificulti seriosament la convivència.

Per això, PSM-IV-ExM durà al proper plenari una nova proposició per instar a la modificació de l’ordenança de regulació d’activitat de l’ús d’establiments públics, per incloure l’àmbit de Sa Gerreria amb la finalitat d’incrementar les exigències per a l’obtenció de noves llicències de bar.

Marisol Fernández adverteix que també s’ha de tenir en compte que “És cert que les terrasses són un element que incrementa l’ús i el gaudi dels ciutadans dels espais públics i també constitueixen un element de convivència i relació. Però s’han de garantir els usos preferents: la seguretat, la tranquil·litat, el medi ambient, el paisatge urbà i les característiques de cada carrer”.

Cal recordar que aquest barri es recuperava d’una profunda degradació urbanística i social, on la brutor, els edificis en runes i la droga eren habituals. El Pla General de l’any 85 ja preveia prendre mesures via un Pla especial. Però no és fins l’any 95 quan s’aprova el Pla definitiu i d’ençà començà un llarg procés que a dia d’avui encara no ha acabat. Manca recuperar població i teixit comercial propi de qualsevol barriada de Palma.

Actualment, l’activitat comercial bàsicament és redueix a l’obertura de bars. I com que és una zona “de moda” els preus dels locals fan pràcticament impossible l’iniciativa d’altres activitats comercials. Per això, la regidoria d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, demana que es limiti el nombre de llicències de bars a la zona, per poder trobar un equilibri entre l’oci i la vida veïnal i poder promoure una dinamització econòmica equilibrada, que deixi lloc a altres petits comerços o iniciatives empresarials.

Fernández afirma que “l’experiència de zones com Sa Llotja, o el carrer Fàbrica, ens han d’ensenyar de la necessitat d’anticipar-nos a les problemàtiques.” I que l’únic camí per arribar a acords entre veïnats i restauradors passa necessàriament per la modificació de l’ordenança.

També et podria interessar: