Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM proposa una llei de residus per posar la gestió de residus al (...)

PSM-IV-ExM proposa una llei de residus per posar la gestió de residus al servei de l’interès general i no dels interessos privats

dimecres 31 d'octubre de 2012

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha registrat al Parlament una proposta de llei de residus que té com a objectius racionalitzar i millorar la gestió dels residus a les Illes Balears i posar-la al servei de l’interès general i la sostenibilitat mediambiental, ja que es tracta d’un dels factors de major impacte ambiental a la nostra terra que ha de ser abordat amb rigor i responsabilitat, i no amb improvisació com està fent el PP al capdavant de les institucions.

El dirigent de la coalició i coordinador d’IniciativaVerds, David Abril, que durant la passada legislatura va ser director general de Canvi Climàtic i Educació Ambiental, ha explicat que la proposició de llei també respon a la polèmica actual sobre la importació de residus de l’estranger per incinerar-los a Mallorca. En aquest sentit, la proposició de llei del grup sobiranista i ecosocialista estableix la prohibició d’importar residus de fora de les Illes Balears.

Així mateix, la proposta obre la porta a revisar els contractes amb les concessionàries de la gestió de residus per tal de resoldre els problemes actuals (especialment revisar el contracte amb TIRME). Abril afirma que “s’han de posar la política i l’interès general per davant dels negocis particulars i els interessos privats de les concessionàries”.

El dirigent d’IniciativaVerds explica que el caràcter insular del nostre país fa que sigui necessari regular per llei la gestió de residus, i recorda que altres indrets com Canàries ja fa temps que tenen una llei per aquesta qüestió. “Aquí només hi ha hagut dos intents, als dos pactes de progrés, i cada vegada que el PP ha tornat a agafar el poder ha ficat els projectes de llei dins un calaix”.

Abril considera que la polèmica sobre la importació de residus “és només la punta de l’iceberg d’aquesta qüestió”. En opinió de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa, “no podem tornar a caure en els mateixos errors de sempre: sotmetre la política de residus i la seva planificació al negoci dels residus i als interessos de l’empresa concessionària. En democràcia, és en la direcció contrària que s’hi han d’establir els termes, i és ara que ens hi hem de posar amb el màxim ànim de consens parlamentari”.

El Pla de Residus de Mallorca, “una estafa i un desbarat”

Per altra banda, el diputat Antoni Alorda ha afirmat que cal revisar els Plans Directors Sectorials de Residus de les diferents illes, i que en particular el PDSR de Mallorca de 2006, aprovat per PP, UM i PSOE, “ha estat una estafa” i “un desbarat”, per preveure necessitats d’incineració de residus en base a les quals s’han construït els nous forns (per valor de 325 milions d’euros), i perquè aquelles previsions no s’han correspost amb les necessitats reals (la qual cosa ha provocat el debat actual sobre la importació de residus).

Altres aspectes rellevants d’aquesta proposició de llei de residus presentada per la nostra coalició són:

· La creació d’una comissió de residus amb participació social com a òrgan de participació, control i planificació.

· Deixar clara la jerarquia del tractament de residus, apostant per la reducció i el reciclatge i regulant la incineració de manera que aquesta no hipotequi les polítiques de residus.

· Clarificar la complicada distribució de competències en matèria de residus (amb la nova llei espanyola hi ha d’haver un pla "coordinador" autonòmic, que respecti les competències dels Consells, però el Govern no se’n pot desentendre).

· Abordar la gestió dels residus perillosos (una qüestió històricament pendent a les Illes).

· Promoure tot allò que tengui a veure amb la prevenció i valorització (no sols energètica, sinó sobretot reciclatge i recuperació: que no es generin més residus i es tractin de la manera més adient des del punt de vista ambiental), amb el que això significa d’activació econòmica (segons estudis consultats, uns 2.000 llocs de feina directes al conjunt de les Illes Balears).

· Fomentar els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) que la llei espanyola ha boicotejat a iniciativa del PP.

· Garantir el finançament de la gestió dels residus mitjançant taxes basades en el principi de "qui contamina paga".

David Abril ha recordat, d’altra banda, que l’actual Consellera de Medi Ambient del Consell de Mallorca, Catalina Soler, va ser la diputada del Parlament que més va insistir en la necessitat d’aquesta llei la passada legislatura: “el que està fent ara amb el seu afany per la importació de fems –improvisar i fugir de l’interès general– és just el contrari del que plantejava fins fa any i mig”.

Documents adjunts