Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM proposa que es redacti un Pla Zonal pel barri de Sa (...)

PSM-IV-ExM proposa que es redacti un Pla Zonal pel barri de Sa Gerreria

dilluns 14 de maig de 2012

La coalició PSM-IV-ExM va proposar la redacció d’un Pla Zonal pel barri de la Gerreria en la Comissió de Seguiment de l’Ordenança Reguladora de l’ús cívic dels espais públics, també anomenada “del Botellot”, celebrada ahir. En la comissió es va informar de l’escàs resultat de les mesures preses en la declaració de SIE (situació d’intervenció especial).

Per això, la Regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, proposa que en base a la nova Ordenança d’Ocupació de Via Pública, es redacti un Pla Zonal que “permetria tractar de manera concreta les autoritzacions per ocupar la via publica, és a dir, limitar la col·locació de terrasses i evitar d’aquesta manera incrementar més la pressió en renous i molèsties, que aquest barri ja pateix”.

Fernández recorda que al barri de Sa Gerreria hi ha uns 130 bars i és aquest excés d’establiments el que està provocant continues molèsties als veïnats en matèria de renous. “Si a aquesta problemàtica li afegim l’ocupació al carrer per terrasses i per microocupacions (2 tauletes amb 4 tamborets) sense cap dubte hi haurà un major increment dels problemes a la zona”. En aquest sentit, s’ha de recordar que les microocupacions s’autoritzaran a tots el bars que no tinguin dret a obtenir una llicència per posar una terrassa.

També et podria interessar: