Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM proposa crear el “plenari obert” perquè la ciutadania pugui (...)

PSM-IV-ExM proposa crear el “plenari obert” perquè la ciutadania pugui participar als plens

dimarts 22 de maig de 2012

En el proper Ple municipal el PSM-IV-ExM presentarà una proposició per tal que l’Ajuntament creï dins els seu portal web un espai anomenat "plenari obert" a on s’aglutini tota la informació en relació als plenaris i propostes que s’hi presenten, classificades per àrees. A més, la coalició proposa habilitar la possibilitat que la ciutadania pugui comentar, corregir i ampliar les propostes dels grups municipals i de l’equip de govern. Aquestes aportacions, amb un filtre de moderació, es farien arribar als grups municipals el dilluns de la setmana del plenari per valorar-les i, si s’escau, tenir-les en compte per enriquir les propostes i, conseqüentment, els plenaris.

Una vegada realitzats els plenaris, es reflectirien els resultats de les votacions de cada un dels punts i s’adjuntaria l’acta de la sessió. D’aquesta forma, qualsevol ciutadà tendria un accés fàcil i entenedor a l’històric dels plenaris realitzats.

Antoni Noguera afirma que “la gent ha de tenir dret a decidir sobre les coses que li afecten directament”, en aquest sentit, “els plenaris són la representació política del debat democràtic de Palma. El ciutadà té el dret legítim d’accés a la informació dels plenaris d’una forma senzilla i entenedora”. La iniciativa del plenari obert s’emmarca dins una estratègia d’aprofundiment democràtic, entenent la participació ciutadana com una manera de fer política.

En aquesta ciutat, les persones de cada vegada estan més formades i informades. I veiem com, al marge dels partits polítics, van sorgint nous col·lectius que s’impliquen i s’interessen pels afers públics. Per tant, és necessari que la manera de fer de les institucions d’adapti a aquesta nova realitat i es creïn nous canals de comunicació entre els debats del plenari i els debats del carrer.

Durant l’anterior legislatura es va posar en marxa la retransmissió per internet dels plenaris. D’altra banda, les entitats registrades al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC) poden sol·licitar intervenir al plenari. Tot i que aquests mecanismes són positius, PSM-IV-ExM considera que és necessari anar més enllà i ampliar les vies d’accés als assumptes tractats en el ple municipal.

També et podria interessar: