Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM prioritza l’ampliació de places públiques per a les escoletes a (...)

PSM-IV-ExM prioritza l’ampliació de places públiques per a les escoletes a Palma

dimecres 13 d'abril de 2011

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa de Ciutat han presentat avui les propostes programàtiques sobre la conciliació laboral i familiar a la plaça Nova Ferreria de Palma junt amb una desena de famílies. Els candidats de la coalició defensen la importància d’impulsar propostes que s’adaptin a les necessitats actuals de les persones, és a dir, fer compatible la vida familiar, personal i laboral dels palmesans.

Antoni Verger i Marisol Fernández s’han marcat com a prioritat de cara a la propera legislatura ampliar el nombre de places públiques d’escoletes per pal·liar el dèficit de centres escolars municipals per a infants de 0 a 3 anys, ja que Palma tan sols compta amb 10 escoletes actualment, una xifra clarament insuficient. Per això, la coalició proposa fer un estudi rigorós per analitzar concretament aquesta mancança i afrontar les solucions arran de les conclusions que se’n derivin pel que fa als sistemes per a cobrir i gestionar les places o la qualitat del servei.

Davant la clara insuficiència d’escoletes públiques, Antoni Verger proposa “concertar places d’escoletes actualment privades per poder afrontar amb urgència aquesta necessitat que tenen els pares per poder disposar de places a preus públics, mentre s’inicia el tràmit per ubicar-ne de noves”.

Els candidats nacionalistes i ecosocialistes defensen que la conciliació passa per la coresponsabilitat entre els membres de la família, i per tant entenem que la consecució de la conciliació suposa un avenç en la igualtat entre els homes i les dones. Però, també es tracta de la coresponsabilitat de l’Ajuntament i les administracions en general, és a dir, de compartir les responsabilitats per aplicar polítiques que tinguin en compte les necessitats de les persones per conjugar tot els aspectes de la seva vida.

La coalició es compromet a dur endavant mesures que vagin en aquesta direcció per facilitar l’equilibri i la coexistència de la vida professional, de la vida familiar i la vida personal. Aquesta qüestió, a més, requereix una atenció especial pel que fa a les dones, ja que la tendència a utilitzar el terme “compatibilitzar” a l’hora de proposar mesures per a la conciliació laboral deixa de banda que es tracta d’una coresponsabilitat entre tots els membres adults del nucli familiar.

Per això, la coalició creu imprescindible impulsar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament al mateix temps que engegarà l’elaboració d’un Pla Municipal d’usos del temps. Això és, un pla que reguli els horaris escolars, administratius i comercials per fer real un canvi de model de ciutat. Un model de ciutat fer per les persones i pensat per a elles.

D’aquest objectiu se’n deriven mesures tan important com l’ampliació i consolidació de les xarxes de ludoteques, o l’obertura de les escoles i els paties en horaris no lectius per tal de promoure l’escola com un espai de trobada entre els veïns de les barriades i possibilitar un major ventall d’activitats i aprofitar aquests espais per millorar l’oferta formativa dirigida als adults, per exemple. Tot això sense oblidar la manca d’escoletes públiques que atenguin a la població infantil, fet pel qual proposam fer un estudi econòmic rigorós sobre les necessitats de qualitat, servei i gestió de les escoltes.

És també important garantir a les famílies un suport addicional dels serveis de proximitat per aquelles que tenen al seu càrrec persones dependents, o la promoció d’instruments de sensibilització dels maltractaments o l’accés al servei d’ajudes a domicili per a les persones majors amb discapacitat o que viuen soles. En el mateix sentit, és necessari arribar a un acord amb el Govern de les Illes Balears per posar en funcionament una xarxa de centres de dia per a persones amb problemes de salut mental.

Entre aquestes mesures, que podeu veure concretades en un full adjunt, la coalició promourà la creació del Club Factor Humà per fomentar convenis amb les empreses que demostrin un compromís clar amb la reinserció laboral de col·lectius en risc i la conciliació laboral i familiar dels seus treballadors.

També et podria interessar: