Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM presenta una iniciativa perquè el Parlament rebutgi la congelació (...)

PSM-IV-ExM presenta una iniciativa perquè el Parlament rebutgi la congelació del Salari Mínim Interprofessional

dijous 29 de desembre de 2011

La portaveu adjunta del grup parlamentari del PSM-IniciativaVerds-Entesa, Fina Santiago, ha presentat una proposició no de llei perquè el Parlament rebutgi la congelació del Salari Mínim Interprofessional, anunciada ahir pel Govern espanyol. La iniciativa també pretén instar l’Executiu de l’Estat a revisar aquesta decisió i a “convocar els agents socials per negociar i acordar la pujada per l’any 2012 del Salari Mínim Interprofessional”.

La diputada ecosocialista recorda que “ni en Franco es va atrevir a congelar el Salari Mínim Interprofessional, que des del 1967 s’ha pujat anualment”. I es fa una pregunta: “A quin apartat del programa electoral estava del PP estava anunciada aquesta mesura?”.

El Salari Mínim Interprofessional és una quantia que marca el límit que es pot pagar a un treballador o treballadora per una jornada laboral a temps complet. Per a l’any 2011 aquest salari es situava en 641 euros mensuals, 8.979 euros anuals. El text de la proposició no de llei recorda que aquesta quantia està per davall dels països europeus més desenvolupats, com per exemple França (1.365 euros), Bèlgica (1.415 euros) i fins i tot Grècia (862 euros).

Segons fons sindicals l’any 2009 aquest salari el rebien al manco unes 183.000 persones, la majoria joves i dones. El SMI es utilitzat també com a referència per fitxar conceptes retributius en els convenis.

És un salari constituït des de l’any 1963, i que des de l’any 1967 es venia pujant anualment. És l’any 1980 amb la aprovació de l’Estatut del Treballadors es va establir la seva revisió anual prèvia consulta amb els sindicats i la patronal.

El passat dia 28 de desembre el Govern de l’Estat espanyol, mitjançant una carta dirigida als sindicats més representatius, va anunciar la congelació del salari mínim per l’any 2012. És la primera vegada en 45 anys que es congela, mesura que suposa un incompliment de l’Estatut del Treballadors en no haver estat acordada amb els agents socials.