Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM inclou el cooperativisme al Pla Estratègic de Palma (...)

PSM-IV-ExM inclou el cooperativisme al Pla Estratègic de Palma Activa

dimarts 5 de juny de 2012

El passat Ple de l’Ajuntament de Palma, celebrat el 31 de maig, va fer una declaració institucional de suport a les cooperatives. I aprofitant un altre punt de l’ordre del dia relatiu a polítiques actives d’ocupació la regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández proposà a la inclusió dels acords adoptats dintre del Pla Estratègic de Palma Activa.

La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández, considera que un del punts més rellevants de l’acord és que l’Ajuntament es compromet a millorar i si s’escau ampliar les eines i recursos al seu abast per donar a conèixer la fórmula cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals.

D’aquesta forma, explica Marisol Fernández, “des del grup municipal PSM-IV-ExM hem aconseguit modificar el Pla Estratègic de Palma Activa en el sentit d’incorporar-hi aquest tipus d’economia que fins ara no estava contemplada”. Les empreses cooperatives, afirma la regidoria, “són una eina per a la transformació social i en un moment de crisi és una opció de negoci molt eficient i solidària” Hem de recordar que són empreses sostenibles que generen beneficis als seus membres, a les persones usuàries i al seu entorn. I, com queda de manifest en la declaració institucional, “promouen l’ocupació estable i de qualitat i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits.” De fet, durant el període més sever de la crisi econòmica l’empresa cooperativa ha perdut menys llocs de treball que el conjunt de d’empreses convencionals.

Per això el PSM-IV-ExM celebra la declaració institucional que preveu donar suport i reconeixement institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives. I que també contempla col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del cooperativisme per a la divulgació de l’Any Internacional a Palma. Així com donar suport a les activitats de promoció d’aquest tipus d’economia que s’impulsin a ciutat durant el 2012.

D’aquesta manera l’Ajuntament reconeix que les empreses cooperatives són empreses sostenibles, basades en el principi de propietat dels seus integrants que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn.

Marisol Fernández considera que “la crisi que esteim vivint ens interpel·la a fer canvis de fons i evidencia que és necessari reinventar el sistema. Les cooperatives representen aquesta reinvenció basada en generar riquesa d’una forma més solidària i sense explotació”.

També et podria interessar: