Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM denuncia que l’Ajuntament convocarà 35 places de Policia Local (...)

1 vot

PSM-IV-ExM denuncia que l’Ajuntament convocarà 35 places de Policia Local sense exigir el català

dilluns 24 de setembre de 2012

PSM-IV-ExM denuncia que en les bases de la convocatòria de 35 places del concurs per accedir al cos de la Policia Local de Palma s’ha eliminat el requisit de conèixer el català i el domini de la llengua pròpia de les Illes Balears només es reconeixerà com a mèrit.

El portaveu sobiranista, Antoni Verger, considera que això suposa “una primera passa cap la marginació del català entre els treballadors públics de l’Ajuntament de Palma”. En aquest sentit, titlla de “gravíssima” la possibilitat que a la ciutat hi hagi agents que desconeguin el català. “Més si es té en compte que és tracta d’un cos que principalment fa feina al carrer, en constant atenció al públic.” En aquest sentit, “és inacceptable que un policia que ha d’atendre una urgència no entengui el que li diu un ciutadà que li xerra en mallorquí.”

Verger recorda que PSM-IV-ExM ha presentat una proposició al proper ple municipal instant a la Regidoria de Funció Publica a incorporar el coneixement del català, de manera individualitzada, com a requisit de tots els llocs de treball, en l’adaptació de la relació de llocs de treball que estableix la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La Llei 9/2012, estableix que el coneixement de la llengua catalana en les administracions públiques de l’àmbit de la comunitat autònoma no serà, de manera general, un requisit per accedir a la condició de l’empleat públic. Però també estableix excepcions a la prescripció anterior entre les quals hi ha la dels llocs de feina que tenguin com a funció principal la “informació i l’atenció al públic” o la “recepció al públic o l’atenció telefònica”. D’altra banda, la llei atorga als ajuntaments autonomia per decidir sobre aquesta qüestió.

Per tant, PSM-IV-ExM defensa que, qualsevol lloc de treball de l’Ajuntament de Palma és susceptible d’incorporar el coneixement imprescindible de la llengua pròpia de les Balears, amb diferents nivells de coneixement en funció de les característiques específiques de cada lloc, ja que l’atenció al públic està intrínsicament lligada a la tasca de qualsevol treballador de l’administració local. I en el cas de la Policia Local, la funció d’atenció al públic és totalment inqüestionable. Per tant, no hi ha cap motiu per eliminar el requisit de conèixer el català de la convocatòria.

Així ho va defensar Antoni Verger en la darrera comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans, on es va debatre la proposició i el PP hi va votar en contra. De fet, a la comissió la regidora de Funció Pública, Irene San Gil, va eludir un pronunciament clar de l’equip de govern sobre el tema al·legant que “no és un tema urgent”, ja que, suposadament, en el curt termini, no hi havia cap convocatòria. Verger, va denunciar que sí era un tema urgent després de que un representant sindical present a la comissió manifestàs que estava en marxa una convocatòria de places per la Policia Local. Tant San Gil com el regidor de Policia, Guillem Navarro, també present a la reunió, se negaren a contestar la pregunta directa i explícita de Verger a la Comissió sobre si no pensaven que les places de policia local tenien un component essencial d’atenció al públic i per tant requerien un nivell mínim de català.

Davant aquests fets, Antoni Verger entén que “s’ha posat de manifest la voluntat de l’equip de govern de Mateu Isern de seguir la deriva antimallorquina i radical de José Ramon Bauzá amb el tema de la llengua.” El portaveu afegeix que aquesta deriva “no fa més que generar més desencís entre la ciutadania que veu com es vulneren els drets lingüístics, es dinamita l’ampli consens a l’entorn d’un tema tan sensible i es preten generar un enfrontament absurd sobre un fet que ja hauria d’estar del tot normalitzat com és la presència de la llengua pròpia a l’administració.”

També et podria interessar: