Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM alerta que el canvi de nom de Palma no és legal

PSM-IV-ExM alerta que el canvi de nom de Palma no és legal

dimarts 5 de juny de 2012

El PSM-IV-ExM ha enviat una carta al Registre d’Entitats advertint que quan l’Ajuntament de Palma sol·liciti canviar el nom oficial “Palma” per “Palma de Mallorca”, s’ha de rebutjar la petició ja que el procediment que s’ha seguit vulnera la normativa.

La coalició sobiranista i ecologista recorda que, malgrat que el Parlament de les Illes Balears aprovàs dimarts passat el nou topònim, d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei de Bases del Règim Local, fins que no sigui anotat al Registre d’Entitats Locals del Ministeri el nom oficial continua essent Palma. En aquest sentit, Antoni Verger confia que aquest òrgan rebutgi la petició i es pugui aturar “aquest disbarat que és contradir tots els criteris històrics i lingüístics i oficialitzar un nom que només respon a la mirada de la burocràcia de Madrid. Més encara quan l’Estatut d’Autonomia deixa ben clar que la capital de les Illes Balears és “Palma”.

En primer, lloc, el PSM-IV-ExM recorda que l’equip de govern municipal ha incomplert el procediment que estableix la Llei de Bases del Règim Local per al canvi de nom. Segons la norma bàsica de l’administració local, llei de transferències als Consells Insulars i la Llei de Normalització Lingüística, per a fer un canvi de nom s’ha de seguir un procediment reglat i és preceptiu un informe de la Universitat i l’acord del Consell Insular. Amb la tramitació de la proposició de Llei de reforma de la Llei de Capitalitat que s’ha aprovat definitivament dia 29 de maig pel Parlament s’ha incomplert de manera flagrant el procediment legalment establert i manquen els informes i acords necessaris.

D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia estableix en el seu article 7 que el nom oficial és Palma, per tant, la reforma de la Llei de capitalitat entra en contradicció amb una norma de rang superior com és l’Estatut, una situació, afirma el portaveu de PSM-IV-ExM “totalment irregular i que invalida el canvi de nom que el PP vol imposar”.

Com afirma el portaveu de la coalició, Antoni Verger, “la denominació “Palma de Mallorca” és una incongruència històrica i lingüística i seguirem defensant la denominació “Palma”. El batle Mateu Isern sap que és molt difícil que Universitat acceptàs una barbaritat acientífica com aquesta i ho ha tramitat saltant-se la normativa. Estan demostrant que són conscients que el canvi de nom és una imposició partidista i impresentable”.

També et podria interessar: