Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IV-ExM afirma que la recollida Porta a Porta al Centre Històric (...)

1 vot

PSM-IV-ExM afirma que la recollida Porta a Porta al Centre Històric suposaria un estalvi de més de 900.000 €

dilluns 11 de juny de 2012

El PSM-IV-ExM considera que el cost de la recollida de residus al Centre Històric és inassumible. En aquest, sentit, la regidoria d’IniciativaVerds, Marisol Fernández afirma “els números són escandalosos, el cost anual és de 2.860.493 €/any”. si d’aquest import en restam la part de l’amortització de la instal·lació, obtenim que es destinen 1.970.517 € a un sistema que va incrementant els costos de reparació i conservació”. Les dades de recollida de residus del Centre Històric d’EMAYA reflecteixen que el 2005 es varen destinar 133 milions d’euros en manteniment del sistema de recollida pneumàtica i l’any 2011 el mateix concepte va ascendir a 517 milions d’euros.

Per tot això, Marisol Fernández considera que “continuar amb aquest sistema, ara ja ruïnós, és un gran error que ens abocarà a continuar destinant grans quantitats de doblers a reparacions”. I assenyala que un altre cost important que cada vegada s’anirà incrementant és l’energètic, cal recordar que l’any 2011 es varem pagar 131.439 € d’electricitat consumida pel sistema.

La regidora afegeix que “tenim una gran oportunitat per no continuar amb aquest nefast sistema i fer una aposta per un sistema més econòmic i sostenible.” L’opció defensada per la coalició és la recollida Porta a Porta (PaP), un sistema que emprat, entre altres, al municipi d’Esporles. En el cas d’Esporles, un poble de 5.000 hab, la recollida te un cost de de 200.000€. Si extrapolam al Centre Històric, amb 25.357 hab. suposaria uns costos de 1.014.280 €/any per tant un estalvi de 956.237 €/any, respecte als cost actual de 1.970.517 €.

La coalició PSM-IV-ExM considera que és fonamental incrementar la recollida selectiva per responsabilitat i compromís amb el medi ambient i amb les generacions futures. Per això s’han de cercar alternatives a la recollida pneumàtica. La recollida tipus PaP tracta també d’apropar al ciutadà el problema dels residus per fer-lo partícip i minimitzar-lo.

No hem d’oblidar que ens trobam amb un augment continu de generació de residus que està posant en perill els recursos d’aquesta i de les futures generacions. Precisament les característiques del Centre Històric fan que pugui ser molt efectiva la instal·lació d’un sistema de recollida similar al Porta a Porta. Actualment la població no és conscient del problema de les deixalles ja que cada dia les aboca en un contenidor i simplement a l’endemà ja no hi són. I la recollida pneumàtica aprofundeix encara més en aquesta despreocupació.

En aquells municipis on s’han implementat els sistemes Porta a Porta, la gent ha augmentat de forma notable el seu nivell de sensibilització ambiental i s’han assolit resultats de recuperació, minimització de deixalles i reciclatge sorprenents i difícilment superables.

També et podria interessar: