Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IniciativaVerds-ExM vol augmentar els ingressos per evitar les (...)

PSM-IniciativaVerds-ExM vol augmentar els ingressos per evitar les retallades en serveis socials dels pressuposts de 2012

dilluns 28 de novembre de 2011

El grup parlamentari de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha explicat avui que presentarà esmenes als pressuposts del Govern per al 2012 que pretenen augmentar els ingressos per evitar les retallades que preveu l’equip de José Ramón Bauzá (PP) en serveis socials. Els nacionalistes i ecosocialistes proposen recuperar l’impost ecològic que grava grans empreses contaminants i incrementar la pressió fiscal a les rendes més altes, amb la qual cosa preveu obtenir un mínim de 42 milions d’euros. Amb aquests ingressos, el grup liderat per Biel Barceló i Fina Santiago preveu evitar les retallades en ajudes a la dependència i en atenció bàsica a les persones amb menys recursos.

Biel Barceló ha explicat que la proposta d’incrementar els ingressos recull les mesures impulsades pel Govern del Pacte durant la passada legislatura, adaptades a la realitat actual. Inclou, en primer lloc, la recuperació de l’impost ecològic que grava les grans empreses contaminants, amb el qual calcula que es podran recaptar uns 20 milions d’euros. També inclou la modificació de l’impost de transmissions patrimonials (passar del 7% actual al 8% per als immobles superiors a 400.000 euros), amb la qual es podran recaptar un mínim de 6 milions d’euros.

La proposta d’introduir el criteri de progressivitat en l’impost de successions i donacions a partir dels 600.000 euros (actualment és d’un 1% d’aplicació universal), fins arribar al 20% a partir dels 3 milions d’euros, preveu una recaptació de 12 milions. I, finalment, l’augment d’un punt del tram autonòmic de l’IRPF per a rendes d’entre 120.000 i 175.000 euros, i de dos punts per a rendes superiors a 175.000 euros, suposaria un increment de 4 milions d’euros en ingressos. En total, aquest paquet implicaria 42 milions més d’ingressos.

Per la seva banda, Fina Santiago ha explicat que el gruix d’aquests recursos (23,5 milions) anirien destinats a incrementar la partida d’ajudes per cobrir les necessitats reals de la nòmina d’atenció a la dependència. La diputada ecosocialista ha explicat que en els pressuposts presentats pel Govern del PP només estan coberts els primers 4 mesos de l’any, cosa que “la consellera Castro ha reconegut en comissió parlamentària” i que suposa una “greu irresponsabilitat”.

La resta dels ingressos que s’aconseguirien amb les esmenes del PSM-IV-ExM aniria destinada a la Renda Mínima d’Inserció (3 milions més: els pressuposts només preveuen satisfer la meitat de la demanda actual), a augmentar les ajudes per cobrir les necessitats bàsiques de la població (3 milions més), el pagament de les places concertades amb ajuntaments per centres de dia i residències (5 milions més) i, finalment, a suprimir la taxa per expedició de targeta sanitària individual (que implicaria un estalvi social de 5 milions).