Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-INICIATIVAVERDS-ExM proposa racionalitzar els horaris laborals

PSM-INICIATIVAVERDS-ExM proposa racionalitzar els horaris laborals

dimecres 4 de maig de 2011

Els candidats de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa al Parlament de les Illes Balears, Biel Barceló i Fina Santiago, i els candidats a l’Ajuntament de Palma, Antoni Verger i Marisol Fernández, han presentat avui un paquet de mesures per facilitar la conciliació professional i personal a través de la racionalització dels horaris de treball.

“Podem aconseguir una millora en la productivitat laboral si concentram el temps dedicat a la feina, reduïm el temps per dinar als migdies i introduïm el teletreball, entre d’altres mesures. Tot plegat per ampliar el temps dedicat a l’àmbit personal, la família, l’esport, la cultura, etcètera.” Biel Barceló ha explicat davant el parc infantil de Sa Feixina aquesta propostes per tal d’introduir accions dirigides a racionalitzar els horaris laborals i ajustar-los més a les jornades de treball europees. “Allargam la jornada laboral 3 hores més del necessari i això ens fa improductius a la feina, tenim poc temps per la família i dormim una hora menys que la resta de països europeus”.

La candidata a l’Ajuntament de Palma, Marisol Fernández, per la seva part, ha explicat algunes de les mesures que defensa la coalició a Ciutat i que contribuiran a aquests objectius. Entre les principals, la coalició proposa l’ampliació del nombre d’escoletes de Palma i l’obertura dels patis de les escoles en els horaris no lectius, així com la creació del Club Factor Humà per establir convenis entre l’administració i les empreses sensibles a la conciliació familiar i professional.

Propostes concretes

1) Canvi dels horaris de treball. De dilluns a divendres, la jornada s’hauria d’iniciar entre les 8:00 i les 9:00 i acabar entre les 16:00 i les 17:00. A la majoria de països europeus, la gent pot estar a casa seva a partir de les 17:00 hores.

2) Reduir el temps de dinar els migdies. El temps per a dinar és suficient amb 1 hora. Si hem berenat fort els matins, el dinar ha de ser més lleuger.

3) Introducció del teletreball. El Govern ha d’impulsar i incentivar la introducció de treball per internet a les empreses. (Amb possibles deduccions i/o bonificacions). I la tecnologia, ha d’estar pagada per l’empresa.

4) Avançar els horaris de ràdio i televisió. Les empreses de televisió i ràdio, públiques i privades, han d’avançar les seves emissions, especialment en la programació de nit (informatius, futbol, etc.). Dormir 1 hora més al dia és molt important per la nostra salut (disminueixen els accidents de trànsit, som més productius, estam de més bon humor, etc.)

5) Més ajudes a les famílies. S’han d’incrementar les ajudes de protecció familiar. A l’estat Espanyol només es destina un 2,7% del PIB a la família (segons l’Associació per a la Racioalització dels Horaris Espanyols). A la UE, el 8,2% del PIB. Així, es podrien incrementar la cobertura social dels permisos de maternitat, més amplis, la creació de més guarderies infantils, la creació de centres de dia per a persones dependents, etc.

6) Compatibilitzar horaris d’escoles i pares. La solució no és allargar els horaris escolars, sinó acabar la feina abans.

7) Horari a la carta a la feina. El centres de treball han d’oferir als seus treballadors l’establiment de bancs d’hores: els treballadors i treballadores poden accedir quan ho necessitin a un crèdit de temps (reducció de jornada) i retorn segons negociació amb l’empresa.

8) Protegir-se del mail i del mòbil. Per gestionar bé el nostre temps de treball, hem d’eliminar reunions, actes i viatges que siguin prescindibles. També ens hem de defensar del mail i el mòbil: s’han de planificar hores per deixar de banda el correu i el mòbil, per fer feina concentrat i serenament.

9) Ajudes per empreses que concilien. S’han de donar ajudes –desgravacions fiscals i subvencions- a les empreses que faciliten la conciliació de la vida laboral dels seus treballadors.

10) Més productivitat dels treballadors. La jornada de 9 a 20h no és rendible per a empreses ni famílies. Les empreses han d’assumir que les mesures que permeten conciliar els horaris, permeten que els treballadors siguin més feliços, amb menys baixes i més productius, com ja està succeint a la resta de països de la UE.

També et podria interessar: