Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IniciativaVerds-Entesa presentarà un moció a Cort per declarar Palma (...)

PSM-IniciativaVerds-Entesa presentarà un moció a Cort per declarar Palma ciutat antitaurina

dissabte 14 de maig de 2011

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha comparegut avui horabaixa davant els mitjans de comunicació per presentar la moció que la coalició registrarà a l’Ajuntament de Palma la propera legislatura per tal de declarar Palma ciutat antitaurina. Els candidats Antoni Verger i Marisol Fernández ho han explicat junt amb Juan Ignacio Codina, candidat independent a la llista de la coalició a Ciuta en representació de PACMA.

A continuació podeu consultar el contingut de la moció:

Exposició de motius: Atès que PALMA és una ciutat sensible envers els animals i el tracte que han de rebre i que aquest tipus d’espectacle ens omple de vergonya i d’indignació, en tant que és manifestament contrari a la tendència evolutiva que estan demostrant la resta de països civilitzats del món.

Atès que és una voluntat manifesta d’aquest Consistori fomentar els valors del respecte a la natura i als éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves vessants, l’educació basada en el respecte, la convivència i representativitat en la societat, i que aquests espectacles no estan en consonància amb els esmentats valors i contribueixen a fomentar una educació contraria al respecte a la vida en totes les seves formes i expressions, fomentant la cosificació dels animals.

Atès que més de 50 municipis de l’Estat ja s’han declarat favorables als drets dels animals. I del reconeixement en considerar als animals com a organismes dotats de sensibilitat psíquica, a més de física.

En virtut de l’exposat , ACORDAM:

Primer.- Declarar PALMA ciutat amiga dels animals i respectuosa amb els seus drets.

Segon.- Que PALMA esdevingui ciutat antitaurina, contrària a la pràctica de les curses de toros i a l’exercici de qualsevol tipus de violència envers els animals que els pugui causar estats d’ansietat, por, maltractament, patiment o qualsevol dany físic o psicològic.

Tercer.- Manifestar la nostra voluntat que no es celebrin curses de toros ni altres espectacles on es produeixi la mort o s’infligeixi estrès psicofísic a un animal en cap plaça de toros de les Illes Balears, així com que aquests espais es converteixin en equipaments públics o tinguin altres finalitats, en consonància als acords d’aquesta moció.

Quart.- Sol·licitar al Parlament de les Illes Balears la redacció d’una nova Llei autonòmica de Protecció Animal que reguli la protecció integral dels animals tant domèstics com salvatges i que prohibeixi la tauromàquia en totes les seves formes, així com qualsevol espectacle que produeixi patiment a un animal.

Cinquè.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de les Illes Balears, al Govern de les Illes Balears, al Consell de Mallorca, Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears i a les entitats que treballen pel benestar animal de les Illes Balears.

Podeu ampliar aquest informació al document que us adjuntam.

PDF - 947.9 kB

També et podria interessar: