Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta al·legacions al Pla Hidrològic de les (...)

PSM-IniciativaVerds-Entesa presenta al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes i demanda el Ministeri i Govern davant la Comissió Europea

divendres 27 de gener de 2012

La coalició ecosocialista i sobiranista afirma que amb la nova exposició pública el Govern pretén afavorir interessos privats i alerta de les possibles sancions europees a Balears.

La coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa ha presentat avui matí les al·legacions al Pla Hidrològic de les Illes Balears, posat en exposició pública el passat mes de desembre, després que el Consell de Govern del passat 14 d’octubre decidís instar el Ministeri de Medi Ambient a aturar el seu procediment d’aprovació.

El geòleg i ex-Director general de Recursos Hídrics, Antoni Rodríguez Perea, ha destacat que el PHIB, a més d’una obligació establerta a la Directiva Marc de l’Aigua, és un document que es va iniciar el 2004, amb Jaume Font com a conseller, i que sobretot és un document prou solvent des del punt de vista tècnic, a més d’haver incorporat en el procés de participació més de 800 al·legacions de diferents persones i col·lectius. A més a més, va ser aprovat el febrer de 2011 pel Consell Balear de l’aigua, amb els vots favorables fins i tot d’ASAJA, i elevat al Consell Nacional de l’Aigua, que el va informar favorablement el març.

Rodríguez ha assenyalat la importància que el nou procés d’exposició pública no alteri tot allò que respecta a la recuperació d’aqüífers i ecosistemes aquàtics, per a la qual cosa cal que hi hagi un millor control dels pous tant privats com públics, per garantir que s’utilitzen per als usos que estan autoritzats i que el volum de les seves extraccions ni supera l’autoritzat ni posa en perill l’aqüífer afectat. Una modificació del PHIB en el sentit contrari, de desregulació i manca de control, durà a un ràpid procés de salinització, especialment al litoral.

Antoni Alorda, diputat de la coalició PSM-IV-ExM, ha denunciat que la paralització del PHIB cerca desprotegir les zones humides, i molt especialment les zones humides periurbanes, com l’Ullal, Maristany, Ses Fontanelles o Ses Feixes, quan són sobradament coneguts els interessos urbanístics que hi ha al voltant d’aquestes zones. En aquest sentit, Alorda ha recordat que el PHIB paralitzat inclou una relació de les principals zones humides juntament amb una cartografia detallada de les mateixes que el que fan és justament donar seguretat jurídica, un argument sempre en la boca del Conseller Company, a qui ha recordat la recent sentència de Ses Fontanelles i ha advertit que ja hi ha un bon grapat de sentències que declaren la il·legalitat d’urbanitzar les zones humides.

Finalment, el coordinador d’IniciativaVerds, David Abril, ha informat que la coalició PSM-IV-ExM ha presentat davant la Comissió Europea una demanda contra el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria dirigida per Company, per incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 2000/60/CE). De fet, el PHIB no va ser elevat a Consell de Ministres a instàncies del Conseller Company i això ha tingut com a conseqüència que les nostres Illes hagin estat incloses a la demanda presentada per la CE davant el Tribunal de Justícia de la la UE, i que pot suposar una forta sanció econòmica. Sanció que, com indica la normativa europea i la Llei d’Economia Sostenible, anirà en detriment d’altres ajudes que arriben a la nostra Comunitat, sobretot les agràries.