Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Proposam que l’Ajuntament de Palma creï un programa d’ocupació dirigit a les (...)

Proposam que l’Ajuntament de Palma creï un programa d’ocupació dirigit a les dones

dimecres 19 de febrer de 2014

La regidora de MÉS per Palma Neus Truyol aposta perquè Cort superi la funció assistencial i paternalista cap a les dones i fomenti polítiques per a augmentar i millorar la seva autonomia econòmica i laboral

Les dones treballadores són més pobres que els homes i pateixen doblement l’estafa de la crisi econòmica

Neus Truyol ha presentat en roda de premsa avui la proposició que defensarà en el proper ple amb l’objectiu d’incrementar les oportunitats d’ocupació de les dones de Ciutat perquè això suposarà fomentar una millora i un augment en la seva autonomia. Es tracta d’una proposta que pretén contribuir a la lluita contra la desigualtat entre les dones i els homes que “lluny de reduir-se s’està aguditzant amb l’actual estafa de la crisi econòmica”.

Neus Truyol afirma que “la pobresa té cara de dona perquè pateix una doble explotació, la generada pel sistema capitalista i l’estructura social i econòmica patriarcal que exerceix una violència invisible i silenciosa contra les dones”. Davant aquesta cruel realitat amb les dones de forma especial, MÉS per Palma proposa una reacció contundent i efectiva i aposta per posar en marxa un programa específic per augmentar l’ocupació de les dones i de retruc de la seva autonomia personal, laboral i econòmica.

A més, Truyol s’ha referit a la Carta de compromisos de caràcter integral sobre l’assistència a les víctimes de la violència masclista que va presentar la regidora Aina Ferriol el passat dilluns. “És irrenunciable la tasca assistencial a els dones que són víctimes però l’Ajuntament ha oblidat completament la funció primordial que és la de prevenció. L’objectiu és aconseguir que cada vegada hi hagi menys dones que arribin a ser víctimes, i per això l’augment de l’autonomia i empoderament personal és importantíssim”.

En aquest sentit, la regidora de MÉS per Palma ha explicat quin és l’escenari al que s’enfronten les dones: pateixen una taxa d’ocupació menys elevada que els homes, sofreixen una diferència salarial de fins a un 23 % manco, tenen més contractes a temps parcial no desitjats, treballen en sectors menys valorats socialment, estan menys presents en càrrecs de poder d’empreses i organitzacions, i són les pateixen més l’economia submergida.

A més, les dades socials reflecteixen una cruel realitat que s’està veient accentuada davant l’actual crisi econòmica i és que la dona és la primera que dins el nucli familiar abandona el seu lloc de treball o és acomiadada més ràpidament. D’altra banda, la majoria de famílies monoparentals estan suportades per les dones com a figura única de la unitat familiar.

“La Regidoria d’Igualtat ha desaparegut”

Neus Truyol ha afegit que la Regidoria d’Igualtat ha desaparegut des de l’arribada del PP al govern municipal. Un fet que és especialment greu i irresponsable tenint en compte l’escenari social i laboral descrit. “L’assistencialisme i paternalisme ja fa anys que no és vàlid per a les dones. Hem d’avançar en l’empoderament i l’augment de l’autonomia de les dones com a ciutadanes lliures”.

“Demanam que Igualtat tengui competències i responsabilitats per fomentar polítiques actives i efectives dirigides exclusivament a les dones”. Així mateix, Truyol ha insistit en la necessitat de donar compliment a totes les normatives existents que, de complir-se, suposarien una passa endavant en la lluita contra la desigualtat entre els sexes. Es tracta de la Llei per a la Igualtat efectiva entre Dones i Homes i el Pla d’Igualtat municipal, que a més contempla un programa de millora de l’ocupabilitat de les dones, però sense cap actuació concreta prevista.

També et podria interessar: