Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Poca inversió hotelera a Balears contrasta amb inversions al Carib i altres (...)

1 vot

Poca inversió hotelera a Balears contrasta amb inversions al Carib i altres destinacions

dijous 21 de juliol de 2011

El darrer informe del lobby turístic Exceltur destaca la baixada en la competitivitat del model turístic balear, que el 2010 va caure 2,8 punts percentuals, entre altres coses per la seva estratègia de màrketing, la poca protecció del territori i baix compromís mediambiental, acompanyat de la poca diversificació de productes turístics i la baixa qualificació de l’oferta. Un dels problemes de fons, la manca de reinversió en la planta hotelera Balear.

A pesar d’això, el sector, i sobretot els grans hotelers, han invertit centenars de milions d’euros en els darrers anys, i encara ara, al Carib i altres destinacions directament competidores de les Illes Balears, en una operació que cla recordar que ha estat possible gràcies a les plusvàlues obtingudes als bons anys del turisme a les Illes Balears, a la feina de milers de treballadors i treballadores de l’hoteleria, i a l’explotació del territori i els recursos naturals, que són el nostre principal atractiu.

Per això, des d’INICIATIVAVERDS pensam que la pràctica d’invertir en instal·lacions fora del país mentre s’abandonen les explotacions hoteleres de les Illes no és una pràctica ni social ni empresarial responsable, que s’hauria de revertir. Per contra, i com hem recordat anteriorment, sembla que la funció del nou conseller de Turisme, Carlos Delgado, no és altra que fer una política (o antipolítica) turística al servei dels interessos del sector, promovent per exemple els condhotels, i afavorint els usos residencials per damunt dels turístics, i ignorant aquests centenars de milions d’euros que s’estan invertint fora de la Comunitat Autònoma.

Una passa més perquè en el següent informe d’Exceltur, els índexs de competitivitat hagin baixat encara més, però sobretot perquè es segueixi degradant un sector que no té altra sortida que el replantejament estratègic i amb participació dels agents socials.