Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Perspectiva de gènere als pressupostos municipals

Perspectiva de gènere als pressupostos municipals

dissabte 20 d'octubre de 2012

Una eina fonamental en la lluita per la igualtat

En el proper plenari municipal, Marisol Fernández, presentarà una proposició per tal que l’Ajuntament de Palma inclogui la perspectiva de gènere en l’elaboració dels pressupostos municipals.

Per dur-ho a la pràctica es proposa crear una comissió Tècnica de Pressupost i Gènere, liderada per la Regidoria d’Economia, Hisenda i Innovació conjuntament amb la Regidoria d’Educació, Família, Igualtat i Majors, amb la implicació de les diferents àrees i departaments municipals. Aquesta comissió s’hauria d’encarregar de desenvolupar la metodologia que faciliti la inclusió de la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals i d’elaborar un Informe d’avaluació d’Impacte de Gènere pels pressupost 2014 i següents.

La regidora d’IniciativaVerds, Marisol Fernández argumenta que “sovint s’assumeix, de manera errònia, que els pressuposts són instruments neutres al gènere, vist que es presenten en forma d’agregats financers sense fer referència a les dones o els homes. Aquesta aparença de neutralitat vers al gènere no és real sinó que més aviat s’avé amb una “ceguera de gènere”.

Per això, defensa que és necessari tenir un coneixement rigorós i diferenciat de les necessitats reals d’homes i dones per tal que la planificació dels pressupostos s’orienti a satisfer aquestes demandes de forma igualitària i amb l’objectiu de superar les múltiples desigualtats de gènere que romanen enquistades a la societat i que sovint passen desapercebudes perquè no ens hem dotat de cap eina per visibilitzar-les.

És a dir, els pressupostos amb perspectiva de gènere impliquen analitzar qualsevol despesa pública segons els impactes que té sobre les dones i les nines en comparació amb els homes i els nins. I, conseqüentment, establir les bases per solucionar la discriminació i les desigualtats que pateixen les dones.

Per tant, aclareix Marisol Fernández aclareix que “no es tracta de fer un pressupost apart per a les dones, ni tampoc de fer un pressupost dirigit exclusivament a les dones, ni d’incrementar els doblers destinats a programes dirigits a dones. Es tracta de prendre les decisions sobre el repartiment dels recursos des d’una perspectiva de gènere.”

D’altra banda, Fernández defensa que el recentment aprovat Pla d’Igualtat de dones i homes de l’Ajuntament de Palma 2012-2014 marca el camí per avançar cap a aquesta iniciativa ja que a l’eix 1 aposta per “Una cultura institucional amb perspectiva de gènere” i es fixen com a objectius fiançar el compromís polític de l’Ajuntament de Palma amb les polítiques públiques d’igualtat, integrar la perspectiva de gènere en els programes, projectes i serveis municipals i en tot allò que afecta els processos interns. I, finalment, millorar el coneixement de la realitat municipal per adequar els serveis, programes i actuacions a les necessitats de dones i homes. En aquest context, Fernández defensa que la implementació dels pressupostos amb perspectiva de gènere suposaria una passa important per començar a executar el Pla d’Igualtat i així fer creïble els discurs de la lluita per la igualtat entre homes i dones.

També et podria interessar: