Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Per una EMAYA més sostenible

1 vot

Per una EMAYA més sostenible

dijous 8 de novembre de 2012

Des de la coalició PSM-IniciativaVerds-Entesa de Palma consideram de vital importància que les administracions públiques en general, i Cort en particular, tenguin un comportament ètic i responsable amb el medi ambient. És a dir, és imprescindible que, davant els perills ambientals que vivim (canvi climàtic, escassetat de recursos naturals i energètics,...), Cort mostri una aposta clara per dur endavant polítiques actives per la sostenibilitat real i garantir un món habitable pel present i pel futur.

Emaya Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram (EMAYA) és una empresa municipal, inscrita dins la regidoria de Medi Ambient. Aquesta àrea és la màxima responsable de Ciutat per garantir un medi habitable i saludable. Per tant, aquesta ha d’incorporar pràctiques que garanteixin que no malgastam recursos naturals o energètics, i que no hipotecam el futur de la ciutat, de l’illa, del planeta.

Des de la coalició ecosocialista i soberanista hem presentat varies propostes a Cort per tal de que l’ajuntament incorpori la compra pública ètica. Però què significa això? Incorporar clàusules socials i ambientals a les contractacions que fa l’Ajuntament per fer una obra o donar un servei. Incloent clàusules ambientals a la contractació de l’Ajuntament podem desenvolupar molts i variats aspectes de política ambiental: reducció de l’impacte mediambiental, foment de consum d’energies renovables, potenciar la bona gestió dels residus, etcètera.

A través de la contractació pública sostenible, introduint criteris ambientals als procediments de contractació, les Administracions Públiques no es limiten a executar obres, prestar serveis o adquirir béns sinó que integren la finalitat ambiental i ecològica. Per exemple, si EMAYA vol comprar nous vehícles, pot exigir que aquests siguin elèctrics, o de baix consum. D’aquesta forma aquesta compra pública respondria a dues necessitats: la d’ampliar el parc de vehícles i la de reduïr el consum de petroli.

“Parlar de contractació pública és referir-se a un important i casi desaprofitat potencial”, assenyala Marisol Fernández (regidora d’IniciativaVerds), “el 16-18% del PIB de l’Estat prové de la contractació pública del conjunt de les administracions”. Estam parlant, per tant, de promoure que el major agent econòmic del mercat (el sector públic) utilitzi eficaç i racionalment la seva potencionalitat per condicionar l’impacte ambiental de l’activitat econòmica, fent-la més sostenible.

Recordem que l’Ajuntament de Palma ja s’ha compromés en aquest sentit. Marisol Fernández, demana que “Cort pasi de les paraules als fets i que EMAYA assumeixi part de la seva responsabilitat ambiental de Palma”. Mitjançant acord plenari de data 30 de juny de 2005 es va adquirir el compromís de desenvolupament gradual d’una política de "compres verdes" a l’Ajuntament de Palma de Mallorca. D’acord amb aquest compromís, es va aprovar en Ple de 24 de març de 2006 el document per a la incorporació de criteris de sostenibilitat als contractes de l’Ajuntament de Palma, pel qual s’incentivava l’adquisició de productes i serveis més sostenibles i la incorporació de clàusules amb criteris ambientals als contractes municipals. El plenari de 26 de gener del 2012 es va aprovar una proposta del PSM-Iniciativaverds-Entesa on demanavem impulsar i estendre de manera decidida la incorporació de clàusules socials i ambientals (Compra pública ètica) a tots els procediments i licitacions de contractació de béns i serveis de l’Ajuntament.

Marisol Fernández, regidora d’IniciativaVerds recorda que “a dia d’avui, els acords i documents esmentats són encara vigents, i en aquest sentit, consideram que la proposta d’acord del Consell d’Administració d’EMAYA per a l’aprovació d’Instruccions Internes de Contractació i per l’aprovació dels models tipus de plecs de clàusules particulars per als contractes d’obres, de subministraments i de serveis que hauran de regir en la contractació d’EMAYA és una oportunitat per incoroporar la compra verda i ser més responsables amb el nostre medi ambient”.

Així, Fernández ha demanat que s’incorporin clàusules ambientals a les Instruccións Internes de Contractació i als models tipus dels contractes d’EMAYA, usant com a documents de referència el document aprovat el 2006 i la guia publicada pel Consell de Mallorca “OPL 11 Guia per incorporar criteris ambientals a la contractació pública" (Març 2011) que actualitza els criteris i clàusules inclosos al document de l’Ajuntament de Palma i que exposa de manera sintètica i senzilla aquells criteris ambientals que es poden incloure en els procediments de compra pública. El Consell d’Administració d’EMAYA va aprovar ahir (7 novembre) la incorporacio de criteris de compra verda, tal com hem exigit des de la coalició ecosocialista i soberanista. “Estarem pendents de que el PP faci efectiu aquest acord” afirma la regidora ecosocialista.

Clicant aquí, a la pàgina 15, podeu trobar el document aprovat el 2006 per Incorporar criteris de sostenibilitat en la contractació de l’Ajuntament de Palma. http://toniroig.balearweb.net/get/u...

Clicant aquí podeu trobar la “OPL 11 Guia per incorporar criteris ambientals a la contractació pública" http://www.conselldemallorca.net/me...

També et podria interessar: