Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Palma: coalició esmenarà ordenança ocupació de via pública per confusa i (...)

1 vot

Palma: coalició esmenarà ordenança ocupació de via pública per confusa i arbitrària

divendres 13 de gener de 2012

Marisol Fernàndez, regidora d’IniciativaVerds a l’Ajuntament de Palma, ha analitzat detingudament el contingut de l’Ordenança d’ocupació de via pública que ha presentat la Regidoria d’Interior i que ahir va aprovar la Junta de Govern, denunciant que es tracta d’una normativa que “indueix a confusió per a la majoria dels ciutadans i incorpora criteris arbitraris i discrecionals que no responen a justificacions lògiques, sinó que s’acullen a la decisió de Batlia o l’organisme competent”.

“El vianant ha de continuar sent el protagonista dins la via pública. Així, l’activitat econòmica ha de ser respectuosa amb els vianants i ocupar un segon lloc dins els espais peatonals”, ha afirmat Fernàndez, qui alerta que la possibilitat d’instal·lar terrasses a espais com el Born i La Rambla pot suposar un impediment per als vianants si tan sols es respecten dos metres per al seu pas, “tenint en compte la gran afluència de persones que hi transiten diàriament i que són espais que han de tenir un tractament diferenciat”.

Pel que fa als horaris, l’ordenança resulta “altament perillosa” ja que permet adaptar l’horari de les terrasses en funció de l’horari de l’activitat de l’interior del local. Tot plegat, en opinió de la regidora ecosocialista “és un gran despropòsit”, ja que una vegada més l’equip de govern del PP presenta una ordenança que, en comptes d’aportar solucions i claredat, indueix a confusió i deixa en mans d’un imprecís òrgan competent la decisió final amb criteris totalment arbitraris i discrecionals.

Així mateix, pel que fa a l’ocupació de la via pública per part d’entitats socials, o ONGs, es limita de forma arbitrària i sense justificació aparent el temps per instal·lar una taula informativa, però contemplant algunes excepcions en funció del contingut d”’interès general” o la sol·licitud d’ampliació del termini “degudament justificada”. A més, queda totalment prohibida la recollida de signatures o fer enquestes de forma ambulant, una restricció que Marisol Fernández considera massa taxativa ja que s’hauria de limitar a prohibir les actituds d’assetjament que sí produeixen una molèstia als vianants i una interrupció en el seu pas.

Finalment, i com a exemples representatius de la confusió i manca de claredat que inunda tota l’ordenança, podem ressaltar que en més d’una trentena d’articles s’inclou una clàusula final que permet excepcions basant-se en: “serà determinat per l’òrgan competent”. A aquest exemple s’hi ha de sumar que constantment l’ordenança està redactada en termes de possibilitat, és a dir, que molts articles comencen per: “Es podrà...”, un fet que alerta al grup municipal ja que no aporta una garantia completa ni suposa una afirmació o autorització concreta.

Tot això produeix una enorme confusió i inseguretat jurídica a l’hora d’interpretar aquesta ordenança ja que en la majoria els casos remet a la “determinació” de l’Òrgan Competent en un sentit, o en tot el contrari. En aquest sentit, es presentaran les pertinents al·legacions en els propers dies amb la confiança que l’equip de govern i la Regidoria d’Interior sabran valorar la necessitat d’una major claredat, concreció i seguretat.

També et podria interessar: