Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Mallorca, GOB, veïnats i comerciants de Son Ferriol demanen que (...)

1 vot

MÉS per Mallorca, GOB, veïnats i comerciants de Son Ferriol demanen que s’aturi la tramitació del 2n Cinturó perquè falten estudis al pas pels dipòsits de CLH

dimarts 30 d'abril de 2013

La coalició MÉS per Mallorca, el GOB, l’Associació de Veïnats Sa Creu Vermella i l’Associació de comerciants de Son Ferriol han denunciat avui que el Consell de Mallorca no ha fet cap estudi per avaluar els riscos i la seguretat vial i per a les persones que podria suposar el pas del Segon Cinturó per la zona on s’ubiquen els dipòsits de CLH (empresa dedicada a l’emmagatzemament d’hidrocarburs), a Son Ferriol. Per això, demanen que s’aturi la tramitació del projecte de Segon Cinturó al pas per aquesta barriada, com a mínim fins que s’hagin redactat els estudis pertinents.

Les entitats esmentades subratllen l’extrema perillositat del traçat de Segon Cinturó devora els dipòsits de CLH de Son Ferriol, i recorden que en aquesta zona, considerada d’alt risc, s’ubica una rotonda. Així mateix, indiquen que la llei estatal de carreteres i el seu reglament estableixen clarament la necessitat de justificar la seguretat vial de les carreteres. Així mateix, la llei estatal d’emmagatzemament de derivats del petroli regula la distància que han de mantenir els dipòsits d’aquest tipus de combustible respecte als vials exteriors.

Des de MÉS per Mallorca, el GOB, l’Associació de Veïnats Sa Creu Vermella i l’Associació de comerciants de Son Ferriol conclouen que el Consell de Mallorca no ha tengut en compte ni la seguretat de les persones de Son Ferriol ni la seguretat dels vehicles que circularien pel Segon Cinturó. Els responsables de l’àrea de Carreteres del Consell han obviat qualsevol normativa que reguli la proximitat o la interferència del vial amb una zona d’alt risc com són els dipòsits de CLH. Per això, escoltant les demandes dels veïnats i veïnades de Son Ferriol i pensant en la seguretat de tots insten la institució insular a paralitzar la tramitació i la licitació d’aquest projecte, i a sol·licitar un informe a la Direcció General d’Emergències del Govern per tal d’evitar qualsevol risc innecessari per la ciutadania.

També et podria interessar: