Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Neus Truyol:"El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Palma és incomplet i (...)

Neus Truyol:"El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Palma és incomplet i molt poc ambiciós"

dilluns 25 d'agost de 2014

El grup municipal MÉS ha registrat avui les al·legacions elaborades per la regidora Neus Truyol al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que l’equip de govern de Cort va aprovar en plenari el passat mes de juny. Aquest document es troba en període d’al·legacions obert fins aquest dijous dia 28 d’agost, i un cop resoltes es durà a ple per a la seva aprovació definitiva.

“El text del PAES arriba tard, és poc ambiciós i manca d’eines de transparència i participació ciutadana”. Neus Truyol afirma que el PP està deixant escapar l’oportunitat que ens brinda el context actual de crisi-estafa per impulsar amb força un canvi de model energètic. “Tenim el dubte de si és per deixadesa o intencionalitat i manca de compromís. En tot cas, el PAES que s’ha aprovat té oblits importants que hem esmenat.

El Ple de Cort ha aprovat per unanimitat diverses propostes encaminades a millorar l’eficiència energètica i iniciar un canvi de model de consum que la societat reclama i el medi ambient necessita, però que no han estat recollides en el PAES. “El Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible ha de contemplar tot un seguit de mesures que contribueixin a mitigar els efectes del canvi climàtic i caminar cap a la transició cap a la sobirania energètica”, afegeix la regidora ecosobiranista.

Compromís vs. Descuits

“L’equip de govern ha d’assumir un compromís ferm per desenvolupar el PAES i n’estarem segures si accepta les nostres al·legacions i les incorpora al text definitiu”. La regidora Truyol insisteix en la gran quantitat de mancances d’aquest Pla d’Acció que demostra que l’equip de govern no ha supervisat la seva redacció perquè hi ha oblits o confusions. “O bé són intencionats, i per tant demostren manca de compromís amb el Pla, o bé són fruit de la deixadesa. El PAES no pot ser tractat com un pur document de tràmit. És i ha de ser una eina bàsica per a desenvolupar i fer efectiu un canvi de model energètic a la nostra ciutat”.

Un d’aquests és la proposta de crear la “targeta ciutadana”, una targeta que ja existeix de fa molts anys, per tant “és una mostra més d’un diagnosi molt pobre de la realitat palmesana”.

En qualsevol cas, la regidora del grup MÉS ha identificat tots aquests “oblits” i els ha incorporat a les al·legacions. Principalment es tracta de:

Manca de concreció en les propostes d’acció, com per exemple un “oblit” en el mètode d’avaluació i seguiment de Pla.

Tota una sèrie de realitats oblidades que no es poden obviar: pobresa energètica, sobirania energètica, autoconsum i autogeneració d’energia, i reducció del consum energètic. Totes elles mereixen un tractament específic i unes propostes d’acció concretes, realistes i valentes.

Propostes aprovades i no recollides en el PAES, com per exemple totes les propostes relacionades amb l’ampliació dels punts verds o els incentius o per a millorar l’eficiència energètica dels edificis.

Altres propostes d’acció

A banda de les propostes inconcretes recollides en el PAES, MÉS per Palma proposa l’adopció d’altres propostes que amplien i completen les ja previstes o són innovadores Aquestes són les principals:

Reducció contaminació lumínica

Compra pública verda

Incentius per a la substitució de sistemes de climatització i calefacció per altres més eficients o per a la millora i/o substitució tancaments per altres més eficients.

Millora de la recollida selectiva de residus i implantació de la recollida de la fracció orgànica: La gestió de residus és un eix important en el model energètic també. Tractar els residus també té una despesa energètica, així com el seu transport. Per tant, proposam:

o Introduir la implantació del sistema Porta a Porta.

o implantar un sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn d’envasos.

Fomentar la mobilitat sostenible:

o Introduir accions per incrementar la racionalització de l’ús de la flota municipal, i accions per introduir altres vehicles en la flota municipal, com per exemple bicicletes. A més, introduir un nou punt per reduir l’accés del vehicle privat al centre històric de Ciutat.

o Incorporar més mesures per racionalitzar i reduir l’ús del cotxe privat. Per exemple, introduir mesures per a incentivar abandonar el vehicle privat, com ara, la compensació per l’abandonament del vehicle privat a través d’un abonament gratuït durant dos anys al transport públic.

o Incorporar com a mesura la implantació de la targeta integrada i la reducció de les tarifes del transport públic.

o Pel que fa a la renovació de la flota d’autobusos de l’EMT, proposa incorporar vehicles elèctrics en la xarxa de transport públic de Palma.

D’altra banda, Truyol indica que hi ha una sèrie de mesures dirigides al sector domèstic que “no tindran cap èxit sense la implicació de les comunitats de veïns/es, el patronat d’habitatge, els associacions de veïns/es,... Sense la gent les accions no tenen consistència. Per això, reclamam més concreció, informació pública i participació ciutadana”.

Algunes d’aquestes van dirigides al foment de l’eficiència energètica dels edificis, propostes aquestes que ja han estat aprovades per unanimitat en el Ple de Palma i que no han estat incorporades. Per exemple:

Modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres per ampliar les bonificacions en el cas de realitzar reformes d’obra per millorar l’eficiència energètica.

Impulsar estudis tècnics del consum d’energia actual dels habitatges. Elaborar mapes detallats de la realitat de l’eficiència energètica dels edificis, associat amb les capes del cadastre, tipologies d’edificis i consums energètics. Aquests marcarien les àrees vulnerables de pobresa energètica i zones prioritàries d’actuació.

Creació d’una finestreta única per a rehabilitació d’habitatges que permeti una ràpida gestió de documentació als particulars, posi en contacte amb els agents rehabilitadors i gestioni les ajudes i subvencions de tot tipus per a la rehabilitació i eficiència energètica.

Anecdòtic o intencionat

Per últim, volem destacar un exemple d’aquests “oblits” en aquest cas intencionat i deliberat. Es tracta del punt 6.2.5 sobre la peatonalització de la zona urbana en el qual es dóna a entendre que la peatonalització de Blanquerna fou una decisió presa el 2013, per l’actual equip de govern. “És un greu error o una mentida intencionada. La peatonalització d’aquest carrer es realitzà l’any 2009, a l’anterior legislatura, i l’actual govern PP va retornar el cotxe al carrer, i va haver de rectificar poc temps després per la forta contestació social que reclamava la peatonalització”, puntualitza la regidora Neus Truyol.

Amb tot, en aquest mateix punt MÉS considera que el PAES ha de contemplar la creació de nous espais a peatonalitzar en el futur.

També et podria interessar: