Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > Millores a les biblioteques municipals d’Artà

2 vots

Millores a les biblioteques municipals d’Artà

dimarts 9 d'abril de 2013

Amb els doblers corresponents a la renúncia de la paga extra de Nadal (solidària amb els treballadors municipals, més els resultants d’una disminució de jornada els mesos d’estiu del regidor d’IniciativaVerds d’Artà (el que fa un total de 2.589,67 €), s’han pogut comprar 4 ordinadors nous (3 per als usuaris d’Artà, i un per a la bibliotecària de la Colònia), alguns mobles (estores i prestatges) i s’ha posat parquet a l’espai infantil de la Biblioteca de la Colònia, fent-lo més càlid i comfortable pels infants.

També es varen poder contractar algunes activitats d’animació i foment de la lectura. S’ha d’agrair la tasca entregada del personal tècnic del Servei municipal de Biblioteques, així com la d’en J. Donoso, del Departament d’Intervenció, atesa la urgència amb què es varen haver de fer els càlculs, pressuposts dels diferents materials i empreses proveïdores, i operacions per a la modificació de crèdit que es va aprovar el Ple del mes de novembre. Per molta voluntat política, sense aquests tècnics res d’això no hagués estat possible.