Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS vol que el sector audiovisual sigui un sector estratègic i donar suport (...)

MÉS vol que el sector audiovisual sigui un sector estratègic i donar suport als creadors i productors de les illes.

dimecres 20 de març de 2013

Avui matí el diputat de la coalició MÉS, Nel Martí ha presentat davant la premsa les esmenes que durà el grup Parlamentari davant la llei de promoció audiovisual de les Illes Balears. Segons Martí el sector audiovisual ha de convertir-se en un sector estratègic a les Illes Balears, tenint en compte les dades de 2011. Aquest sector produeix 154 milions d’euros entre rodatges i anuncis, dels que una tercera part queda integrament a les Illes, a més d’afavorir la creació de devers 1600 llocs de feina i envolta 100 empreses. Proposen en termes econòmics que hi hagi incentius per a la filmació i que com a Canàries s’incorpori la recaptació en IRPF i IVA en el règim especial. El que proposa el PP són desgravacions autonòmiques i locals el que suposaria unes aportacions molt minces.

Des de MÉS aposten per donar suport a tots aquells creadors i productors de les illes en llengua catalana, cosa que segons el ecosobiranistes la llei "oblida" ja que en cap moment s’esmenta les paraules "català" o "llengua catalana". Un altre dels temes que queden amb poca importància i contingut és la llengua de signes, de la que no ha quedat pràcticament constància de les aportacions realitzades per les entitats.

En referència a les modificacions que planteja la llei sobre IB3, s’ha de tenir en compte que el grup ecosobiranista manifesta el seu en que la tria del director provisional no sigui la del mateix Conseller, com va succeir al principi de legislatura i que recaigui a un dels membres del Consell d’Administració. Encara això presentaran esmenes a l’intenció del PP de deixar fora la internalització dels serveis informatius així com la normativa que el grup majoritari dins el Parlament quedi amb el control absolut de l’ens en cas de que no hi hagi un acord dels 2/3 de la cambra balear.

També incorporen la creació de la "Illes Balears Film Comission" per tal de potenciar les illes com a platós de rodatge afavorint a la vegada la promoció turística d’aquestes.

També et podria interessar: