Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS sol·licita a la Conselleria d’Educació i a la Delegació de Govern (...)

MÉS sol·licita a la Conselleria d’Educació i a la Delegació de Govern explicacions i reacció sobre atenció al públic en català en les administracions

dimarts 20 d'agost de 2013

La coalició MÉS per Mallorca afirma que el seguit de denúncies pel tracte als catalanoparlants fa evidentel menyspreu per l’oficialitat de la llengua catalana per part de determinades administracions o servidors públics, especialment en l’administració perifèrica de l’Estat, que té tics d’administració colonial a l’hora d’atendre a la ciutadania en català.

En aquest sentit, MÉS afirma que no són fets aïllats i que es repeteixen des de fa molts anys, però ara, a més, topen amb la indiferència, o la complicitat del Govern, per això el diputat Alorda ha sol·licitatinformació a la Consellera d’Educació sobre quines mesures ha aplicat davant les denúncies de la ciudadania de no poder ser atès en la seva llengua.

A més la coalició farà arribar una carta a la Delegada del Govern, sol·licitant aclariments sobre aquesta denúncia i demanant que mesures pensa dur a terme d’ordre disciplinari i per evitar que situacions d’aquest tipus no tornin a produir-se en un futur.

A parer de la coalició, aquestes situacions demostren que cal exigir als funcionaris públics que actuen a les Illes balears el coneixement de les dues llengües oficials, i, per tant, l’error, i el retrocés que comporta que la nova llei de funció pública faci innecessari conèixer el català o la nova llei de policies que prescindeix del català en la capacitació dels agents, al revés, cal una regulació més exigent per a tots els funcionaris, inclosos, naturalment, els estatals.

MÉS recorda el cas insultant d’haver-se fins i tot establert sancions pel conflicte lingüístic entre un ciutadà que exercia el seu dret a fer servir la llengua catalana i un funcionari de l’administració de l’Estat que no dominava la llengua oficial pròpia de les Illes Balears, MÉS indica que qui ha de ser sancionat són els funcionaris que no tracten amb respecte la llengua del país i als catalanoparlants i demanarà a la Delegada del Govern explicacions per cada un dels casos denunciats a les Illes Balears dels que figuren recollits en un informe publicat elaborat per vàries entitats cíviques dels territoris de parla catalana publicat el mes de juny del 2013.

El Grup parlamentari MÉS ha presentat una proposició no de llei instant la Delegació de Govern de l’Estat a les Illes Balears, a prendre les mesures necessàries per tal que siguin respectats els drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants de les Illes Balears, i instant al Govern de les Illes Balears a presentar en el termini màxim de mig any un pla d’accions per a promoure la normalització de la llengua catalana a l’Administració Perifèrica de l’Estat, d’acord amb que preveu la disposició addicional primera de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balear.

MÉS fa una crida a la ciutadania perquè faci valer els seus drets lingüístics, i que en cas contrari presenti la queixa o denúncia corresponent, “perquè la legislació els protegeix, i perquè d’ells depèn també la vitalitat de la nostra llengua.

També et podria interessar: