Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS reclama seny a la Conselleria d’Educació i que readmeti immediatament dels (...)

1 vot

MÉS reclama seny a la Conselleria d’Educació i que readmeti immediatament dels directors de secundària cessats

dilluns 5 d'agost de 2013

JPEG - 125.3 kB
Aplaudiments de professors als 3 directors cessats per la Conselleria a Menorca

El grup parlamentari impulsa una Proposició No de Llei per tal de exigir al Govern i en concret a la Conselleria d’Educació que recuperi el seny i readmeti de forma immediata als directors d’instituts de secundària cessats i expedientats.

La coalició apel·la al sentit de la responsabilitat que tot govern ha de tenir davant tota la comunitat educativa, i de retruc, amb bona part de la societat balear. “Demanem seny, responsabilitat i capacitat de diàleg per evitar la imposició pròpia de governs autoritaris. Tenim un sistema democràtic i un convivència social i educativa que no es pot rompre de cop per culpa d’uns governants que volen imposar una ideologia totalitària”, afirma Fina Santiago. A més, Santiago afirma que el Govern viu al marge de la realitat educativa, que s’ha aïllat del sector educatiu i que si hi ha conflicte Bauzà n’és el responsable directe.

La coalició MÉS considera imprescindible que abans del dia 1 de setembre la Conselleria d’Educació restableixi el diàleg amb la comunitat eductiva, els directors i els docents, per tal de garantir que l’inici del curs escolar es podrà dur a terme. És responsabilitat del Govern recuperar el clima de confiança necessari entre els professionals que coneixen de primera mà la realitat de la seva escola i l’Administració per tal que, des del consens i el diàleg, es puguin prendre les mesures necessàries per tal de donar respostes a les autèntiques necessitats dels centres, per tal de poder dur a terme un ensenyament de qualitat que permeti desplegar totes les capacitats de l’alumnat.

Cal recordar que el que la conselleria va considerar com un acte de “desobediència oberta a les ordres o instruccions d’un superior”, en realitat l’aprovació i la modificació del Projecte de Tractament Integrat de Llengües és competència del Consell Escolar del Centre. En compliment de la Llei Orgànica d’Educació 2/2006 de 3 de maig, atès que el Projecte de Tractament Integrat de Llengües forma part del Projecte Educatiu de Centre, i perquè així ho estableix el mateix Decret 15/2013. Així idò, l’Equip Directiu no té capacitat legal per dur a terme la proposta de modificació requerida del Projecte de Tractament Integrat de Llengües.

L’aplicació del Tractament Integrat de Llengües i ara aquest darrer cop d’estat a les escoles, ha suposat un atemptat contra l’autonomia dels centres, la capacitat dels Consells Escolars i l’autoritat dels professionals educatius que coneixen de primera mà la realitat de les aules.

Per tot això, el grup parlamentari MÉS presenta les següents propostes de resolució:

1- El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport als directors cessats, així com als respectius Consells Escolars i comunitats educatives.

2- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears a fer efectiva la seva immediata readmissió.

3- El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria d’Educació a respectar, tal i com marca la llei, les competències dels Consells Escolars dels Centres i, per tant, a acceptar, de forma democràtica, les seves decisions.

4- El Parlament de les Illes Balears insta la Consellera d’Educació a recuperar el clima de diàleg necessari per tal que els centres escolars puguin centrar tots els seus esforços en desenvolupar amb normalitat la seva tasca educativa.

També et podria interessar: