Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS reclama al Govern el mateix tractament a l’educació pública que la que (...)

MÉS reclama al Govern el mateix tractament a l’educació pública que la que realitzarà a la concertada

divendres 9 d'agost de 2013

Avui matí el Consell de Govern ha aprovat pot un Pla d’inversió a la Concertada. El grup parlamentari MÉS considera que no es pot aprovar un pla d’aquestes característiques sense dur a la vegada un Pla per a la pública que s’ha reduïda amb més de 800 professors.

Amb l’aprovació del Pla de suport a l’escola concertada que avui s’ha aprovat en Consell de Govern, el Govern ha mostrat clarament i sense embulls quina són les seves prioritats. Mentre està fent una clara deixadesa de l’escola publica (retallades de professors, manco programes, centres sense material...) es capaç de trobar dobles sols per la concertada. Els 646.967.714,46 milions d’euros es distribuiran durant els cincs anys de la següent manera:

(En milions d’euros) 53.848.260,69 per a l’any 2013; 160.808.550,23 per a l’any 2014; 161.506.577,62 per a l’any 2015; 162.166.296,84 per a l’any 2016; i 108.638029,08 per a l’any 2017

El Grup MES demana també que en el proper Consell de Govern s’aprovi un Pla de les mateixes característiques favorables per l’escola pública que garanteixi proporcionalment la mateixa pujada a l’Escola pública que s’ha acorda per a l’Escola concertada.

Els càlculs del Grup MES és que la inversió que hauria d’aprovar el Govern seria el doble, ja que aquest curs hi ha 109.730 alumnes matriculats a la pública i 51.309 a la concertada.

Si el Govern no aprova aquesta inversió per a la pública , el Grup MÉS valora que estam davant un atac de desprestigi i deixadesa absoluta cap a l’escola pública per part del Govern. Des del Govern es fomenta l’escola concertada, enviant un missatge de que hi ha dobles per l’Escola Concertada i que la pública és font de problemes (per exemple els darrers expedients a directors ).

Aquest Pla cap a la Concertada sense que hi hagi una garantia de pujada proporcional a l’Escola Pública fomentarà més la crispació existent als centres escolars públics. Les paraules que va dir la Consellera en el seu nomenament “ se el mateix que un ciutadà amb temes d’educació” ja es demostren d’una forma clara.

També et podria interessar: