Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS rebutja un possible atac sobre Síria decidit de manera unilateral pels (...)

MÉS rebutja un possible atac sobre Síria decidit de manera unilateral pels EUA o l’OTAN

dijous 29 d'agost de 2013

Gairebé tres anys després de l’inici de la primavera àrab, aquest moviment popular de reforma democràtica ha fet trontollar els equilibris interns i externs de nombrosos països del Magrib i l’Orient mitjà. L’amenaça a les elits que han controlat aquests països durant anys ha provocat una reacció sovint violenta i desproporcionada de les estructures de govern, reprimint amb duresa la població civil. A més, els canvis de govern o de règim suposen una modificació del taulell d’aliances amb les potències regionals i internacionals que afegeixen més elements d’incertesa i pressions per a restablir l’ordre anterior, un “ordre” que s’ha demostrat incapaç de garantir la pau ni el respecte als drets humans bàsics de la gent que viu en aquests països i que ha generat grans beneficis a les empreses d’armament. L’actual conflicte armat a Síria s’inscriu en aquest context.

MÉS condemna amb fermesa l’ús de la força per part del govern Siri contra la seva població i considera una violació gravíssima de la legislació internacional l’ús d’armes químiques contra aquesta mateixa població civil, si es confirma que ho ha fet. Ara be, davant les amenaces d’intervenció militar imminent llençades pels EUA i secundades per altres països com Gran Bretanya, França o Turquia, MÉS considera el següent:

- Ara mateix està en curs una missió internacional de les Nacions Unides per determinar si es van usar aquestes armes i qui les va fer servir. És essencial deixar que els inspectors duguin a terme correctament la seva missió per extreure’n les conclusions necessàries.

- Un atac decidit de forma unilateral pels països que siguin, sense respectar els mecanismes establerts en el marc de l’ONU, especialment l’acord informat del Consell de Seguretat, seria una violació inacceptable del dret internacional, que recorda casos recents d’infausta memòria, com l’Iraq, i només serveix per a destruir l’únic sistema de seguretat col·lectiva mínimament racional de què disposam.

- És essencial, doncs, utilitzar les eines establertes pel Dret internacional especialment en el marc de les Nacions Unides per a trobar una sortida a aquest conflicte i, sobretot, garantir els drets essencials i la seguretat de la població civil síria.

Finalment, MÉS vol recordar que aquests conflictes serveixen per alimentar el comerç d’armes i demana que s’investigui, en el cas que es confirmi el seu ús, qui ha fabricat i comercialitzat les armes químiques emprades.

També et podria interessar: