Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma vol que el veïnats tenguin dret a decidir sobre les inversions (...)

MÉS per Palma vol que el veïnats tenguin dret a decidir sobre les inversions del seu barri

dimarts 5 d'agost de 2014

Antoni Noguera: “la idea del Partit Popular de decidir els pressupostos en un despatx ha caducat. Volem canviar radicalment la forma de fer política”

MÉS per Palma proposarà a l’Ajuntament de Palma que els veïnats puguin tenir el dret a decidir sobre les inversions que s’han de realitzar en els seus barris. Per aquest motiu, introduirem la metodologia de pressupostos participatius per dissenyar els comptes públics de Palma.

“Els pressuposts participatius són una eina de participació ciutadana que possibilita als veïnats i veïnades poder decidir de forma col·lectiva on destinen part dels seus impostos. Volem canviar les dinàmiques polítiques antigues del Partit Popular i transformar-les en radicalitat democràtica”, afirma el regidor a Cort Antoni Noguera.

QUINS AVANTATGES APORTARAN ELS PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS A PALMA?

- Una major transparència i eficiència en la gestió municipal: permeten decidir, entre tots, el destí dels nostres imposts.

- Una millora de la comunicació entre l’administració i la ciutadania: genera espais d’interlocució entre els/les polítics/ques, els/les veïns/es, diversos col·lectius i el personal tècnic.

- És un procés obert, que possibilita la participació directa de tothom. Supera d’aquesta manera la lògica de la democràcia representativa, actualment limitada a l’acció de votar cada quatre anys.

- Es tracta d’un procés autoregulat: són els propis participants els que decideixen les «regles del joc» que han de regir el procés.

- Fomenta la reflexió activa i la solidaritat: tots els veïns i totes les veïnes tenen l’oportunitat de conèixer els problemes i les demandes de la resta, i poden intentar donar-hi resposta.

Els Pressuposts Participatius a Palma significaran una millor distribució dels recursos públics, però també construir nous espais de participació, aprofundir en la democràcia local i exercir el dret a decidir. “Volem empoderar i vincular a la ciutadania en els assumptes públics i la presa de decisions polítiques, com a principi bàsic de la democràcia. La idea del Partit Popular de decidir els pressupostos en un despatx ha caducat. De fet, la forma de fer política del Partit Popular ha caducat”, conclou Antoni Noguera.

Us adjuntam la guia dels Pressuposts Participatius de MÉS per aplicar en els municipis.

PDF - 1 MB
Guia de Pressupostos Participatius

També et podria interessar: