Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma proposa un Pla d’Ocupació que promogui llocs de feina (...)

1 vot

MÉS per Palma proposa un Pla d’Ocupació que promogui llocs de feina dignes

dijous 31 d'octubre de 2013

La coalició ecosobiranista a Palma ha presentat avui en roda de premsa una sèrie d’actuacions perquè el PP inverteixi les seves prioritats pel que fa a l’atur i l’ocupació a Ciutat deixant de banda l’exclusivitat en els emprenedors i l’oferta de cursos en el sector nàutic. Neus Truyol, qui demà prendrà possessió del càrrec de regidora en substitució de Marisol Fernàndez, ha alertat que les xifres d’atur del mes de setembre a Palma “estan maquillades pel PP amb l’objectiu d’amagar que, darrera l’augment de la contractació de més persones, hi ha una realitat dramàtica perquè les condicions laborals actuals estan fomentant la creació d’una nova categoria laboral, la més dramàtica, i és la dels treballadors i treballadores pobres”.

Neus Truyol ha afirmat que “tenir feina no significa la garantia de dignitat social, i que el sou sigui suficient per arribar a final de mes”. Cada vegada trobam més treballadores en perill d’exclusió social. La pobresa es defineix pels ingressos d’una família, sinó també per la qualitat dels serveis públics que rep i la política de redistribució de la riquesa. “Cada acció del PP és per empitjorar la situació” lamenta Truyol.

En aquest sentit, Antoni Verger, portaveu de MÉS per Palma ha recordat que “les darreres reformes laborals han legalitzat noves fórmules de precarietat laboral”. Les polítiques d’ocupació de Cort d’aquests dos anys de PP es caracteritzen per la inoperància i manca de mitjans per fer front a la màxima precarietat que es viu al carrer.

“El PP ha de ser responsable i no ignorar una realitat que viuen a Palma més 50.000 persones aturades, de les quals tan sols 1 de cada 5 té esperances de trobar feina”. Truyol, davant aquest drama, considera urgent que es faci un esforç perquè “les veinades i veïnats de Palma necessiten recuperar l’esperança de trobar feina i garantir unes condicions laborals dignes”.

Ofensiva de propostes pels llocs de feina dignes

MÉS per Palma proposa un Pla d’Ocupació pel treball decent, això significa que per a proposar les mesures adients a dur a terme, primer s’ha de conèixer molt bé quina és la realitat del mercat laboral a Palma. Per això Neus Truyol proposa instar al SOIB la introducció de noves variables d’anàlisis de les dades de Palma com són: dades segmentades per sexe i per edat, així com les xifres de l’atur registrades segons el temps en demanda d’ocupació i les dades referides als tipus de jornada dels contractes laborals.

“És urgent que Cort posi en marxa aquest Pla d’ocupació local que està dirigit especialment a les persones aturades de llarga durada”. A més Truyol proposa la creació d’un Pla Pilot per crear un espai d’intel·ligència col·lectiva per a la creativitat econòmica per afavorir la creació de sinèrgies entre diferents col·lectius i la creació d’alternatives ocupacionals. Es tracta de crear espais compartit entre treballadors, emprenedors, aturats, activistes socials, ONGs, creatius, etcètera, per impulsar la cooperació i solidaritat horitzontal i generar noves alternatives d’ocupació.

MÉS per Palma aposta per un canvi en el model econòmic que afavoreixi l’empoderament social, l’economia solidaria, local i productiva, i retorni la dignitat i l’esperança a les persones que treballen i a les aturades, sobretot les que no confien en trobar feina.

També et podria interessar: