Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma exigeix un compromís ferm del PP per protegir urbanísticament (...)

MÉS per Palma exigeix un compromís ferm del PP per protegir urbanísticament el barri del Molinar

dimarts 29 de juliol de 2014

Antoni Verger ha visitat avui un solar on s’acaba d’esbucar una casa antiga que serà substituïda per una altra edificació que no estarà obligada a complir cap criteri en quant a tipologies arquitectòniques tradicionals d’aquest barri mariner

A la Comissió d’Urbanisme de dijous passat el PP va votar a favor de la moció de MÉS per Palma per protegir urbanísticament el barri, però el regidor Valls va manifestar molts dubtes i va deixar oberts molts interrogants sobre la seva voluntat real d’actuar. Exigim que al Ple de dia 31 l’Ajuntament sí que assumeixi un compromís ferm, contundent amb la protecció del Molinar. No podem esperar 2 anys fins tenir aprovada inicialment la revisió del PGOU” El portaveu de MÉS per Palma defensarà al Ple d’aquest dijous dia 31 una proposta perquè les tipologies i l’arquitectura tradicional del Molinar siguin protegides per la normativa urbanística municipal. Antoni Verger alerta que el procés de despersonalització i vulgarització d’aquest barri mariner segueix avançant de manera constant. “Si l’Ajuntament no actua de manera urgent el Molinar arribarà a perdre tot el seu caràcter arquitectònic tradicional”, afirma Verger.

“No podem seguir perdent autenticitat, caràcter i patrimoni de manera accelerada per deixadesa i inacció municipal. La destrucció, vulgarització i despersonalització del Molinar continua avançant i no podem esperar 2 anys a aturar-la amb l’aprovació inicial de la revisió del PGOU. El regidor d’Urbanisme del PP, Sr. Valls, no és conscient de que en aquest dos anys d’espera, amb la pressió especulativa que viu el barri, el Molinar pot acabar completament desfigurat urbanísticament”.

Antoni Verger ha comprovat avui mateix com aquesta destrucció de cases no s’atura. Concretament ha visitat el solar situat al carrer Aurora Picornell on fins fa poc hi havia una casa antiga que va ser esbucada fa dos mesos. “Ara s’hi podrà construir qualsevol tipus d’edifici perquè no hi ha una normativa urbanística que obligui als promotors a construir respectant les tipologies tradicionals del barri”. A les imatges adjuntes es pot comprovar l’estat anterior i l’actual d’aquest solar.

El portaveu de MÉS per Palma ja ha defensat aquesta proposta en Comissió Informativa prèvia al ple. El PP hi va donar suport votant a favor “però amb una actitud molt dubitativa. Valls tan sols es va comprometre a estudiar el tema. MÉS per Palma no vol més votacions o paraules buides de contingut. Exigim de cara al ple d’aquesta setmana que el PP i Valls manifestin un compromís inequívoc i rotund per protegir urbanísticament el barri. I exigim també que aquest compromís vagi acompanyat de FETS. En poques setmanes s’hauria d’acordar l’inici d’un expedient per establir una Àrea de Règim Especial (ARE) pel Molinar, igual que el que ja existeix a Santa Catalina, impedint així més demolicions i substitucions d’edificis mentre se tramita el futur PERI del Molinar”.

Es Molinar i Santa Catalina: processos paral·lels

De fet, el ple de Cort també va aprovar el passat desembre una proposta plantejada pel grup MÉS en la qual es comprometia a :

“El Ple de l’Ajuntament de Palma insta a la Regidoria d’Urbanisme a incloure El Molinar, en el capítol del PGOU que fa referència a la delimitació de determinats àmbits o nuclis perifèrics, als efectes de la posada en valor i consideració dels seus valors tradicionals arquitectònics i ambientals, tot dins el marc de la seva revisió”.

Ara, davant el retard en la tramitació del PGOU, i que la seva aprovació inicial no serà acordada abans de dos anys en el millor dels casos, insistim que aquesta qüestió és urgent i no es pot deixar dilatar més. “Es pot aprofitar la feina feta en aquests 8 mesos en relació al Molinar i iniciar de manera immediata un expedient que declari una ARE al barri del Molinar, protegint de manera transitòria el barri mentre se tramita la protecció definitiva a través d’un PERI i la revisió del PGOU. Es tracta d’una qüestió de voluntat política”.

“Volem que el Molinar tingui la mateixa figura de protecció que el barri de Santa Catalina, en el qual, i gràcies també a la proposta del nostre grup, s’està tramitant un PERI i de manera transitòria ha quedat protegit. Totes dues zones de Palma pateixen un procés paral·lel de vulgarització i despersonalització que va en detriment de la conservació del caràcter i el patrimoni arquitectònic que fa tan especials aquests barris”.

També et podria interessar: