Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma exigeix que es quantifiquin els incompliments de T-System (...)

MÉS per Palma exigeix que es quantifiquin els incompliments de T-System abans d’abonar-li ni un € més

dimarts 20 d'agost de 2013

En la darrera junta rectora del passat més juliol el Regidor d’Hisenda i President de l’IMI, Julio Martínez, va aprova abonar a T-System el import de 5 Milions d’€ corresponents a la facturació des de setembre de 2012 fins al juny de 2013. Un informe tècnic posa de manifest que hi ha una sèrie d’incompliments que condicionen l’abonament dels 5 milions d’€.

Però aquests incompliments no estan quantificats i, per tant, fa difícil saber quin percentatge del total de la factura representen i, per altre banda, tampoc especifica si aquests incompliments ho són des del principi d’aquesta legislatura, quan es va re-negociar amb T-System una nova relació contractual.

I és des d’aquesta data, juny de 2011, que “Julio Martínez ha abonat a T-System 4,5 Milions d’€, sense que es fes cap valoració econòmica dels serveis prestats ni tampoc si aquests serveis es corresponien amb els inicialment pactats” denuncia Fernández. Per tant, aquest informe tècnic posa en evidència que aquests incompliments s’han pogut donar des del principi d’aquesta legislatura.

Durant la present legislatura, el govern municipal del PP ha reconegut el pagament a T-System un total de 9’5 milions d’€ (4’5 Milions juny 2011 i 5 Milions juliol 2013). Així doncs, els incompliments del contracte per part de l’empresa s’han de situar dins aquest marc, i definir la quantia corresponent a la tasca vertaderament realitzada.

“L’Ajuntament, amb els diners de totes i tots, no ha de finançar empreses que incompleixen el seu contracte”. Per tant, la coalició MÉS demana a Cort que no aboni a T-System les quanties corresponents a les feines no realitzades que es recullen a l’informe municipal.

L’informe tècnic recull la necessitat de que T-System es comprometi a executar en temps i forma accions en:
- Manteniment d’aplicacions
- Manteniment de sistemes
- Help Desk i microinformàtica
- Renovació tecnològica

A mode d’exemple, entre els requeriments figura la incorporació immediata de: 1 Cap de projectes de Java, 2 analistes-programadors, 1 tècnic de Sistemes Open i un Administrador de bases de dades.

També s’exigeix arribar a un acord en la reposició de PC’s i l’actualització de software. Per contracte s’han de reposar cada any el 25% del total dels PC’s municipals. “Això suposa uns 400 anuals i, al manco dins aquesta legislatura, no hi ha hagut cap reposició” recorda Fernández.

Cal recordar que els incompliments per part de T-System ha estat una pràctica continuada tal i com varen posar de relleu dues auditories externes el 2011, quan varen constatar, 7 anys desprès de l’inici del contracte, que de les 110 activitats previstes en el contracte inicial sols 26 es podien donar per acceptades.

A un any de la finalització del contracte que el PP de Catalina Cirer va adjudicar l’any 2004 per un valor de 50 Milions d’€ per la “Prestació Integral dels Serveis Tecnològics i de Qualitat del Ajuntament de Palma”, la realitat és que ha estat una sangria econòmica que no ha solventat les necessitats tecnològiques de l’Ajuntament de Palma. Aquest contracte va néixer amb un elevadíssim nivell de risc, donat que no hi havia precedents a altres municipis que, tenint una empresa d’informàtica, concentrés en una sola empresa externa la gestió informàtica, inclosa la custodia de les seves dades. “Un experiment del PP, fermat a 10 anys, ruïnós tant econòmic com tecnològicament per l’Ajuntament de Palma” manifesta indignada Fernández.

També et podria interessar: