Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma exigeix al PP una aposta decidida per les biblioteques (...)

MÉS per Palma exigeix al PP una aposta decidida per les biblioteques públiques

dimecres 19 de març de 2014

El regidor de MÉS per Palma Antoni Noguera acusa el regidor de Cultura d’inacció i de viure de la inèrcia de la tasca aconseguida la legislatura passada. “Ara ha arribat el moment d’actuar i garantir l’accés al servei públic de biblioteques i vocació clara de consens amb el personal del servei”

El grup municipal MÉS per Palma ha registrat avui una proposta d’urgència perquè sigui debatuda en la comissió informativa prevista per a aquest dijous i sigui inclosa en l’ordre del dia del ple del dia 27 de març. L’objectiu és posar damunt la taula la gestió ineficient de la Xarxa de Biblioteques per part de la regidoria de Cultura liderada per Fernando Gilet.

“El PP ha viscut de rendes durant 3 anys i ha gestionat les biblioteques a base d’inacció. Ara, ha arribat el moment de fer feina i fer una aposta clara i ferma per la lectura pública, l’accés a la cultura i arribar a consensos amb els treballadors per garantir el bon funcionament dels espais municipals imprescindibles com són les biblioteques”.

Antoni Noguera afirma que l’aposta per la lectura pública “és la més democràtica de les polítiques culturals”. La gestió de les biblioteques, segons el regidor de MÉS per Palma, s’ha de dur a terme de forma permanent i seguint criteris tècnics. “Tot el contrari del què ha fet el Partit Popular en els darrers tres anys, que és viure de la inèrcia dels bons resultats aconseguits en la darrera legislatura”.

“El regidor Fernando Gilet no és ni capaç d’arribar a un consens amb els treballadors, una peça clau en el bon funcionament d’aquests imprescindibles espais municipals”, alerta Noguera.

Per tot això, MÉS per Palma reclama la posada en marxa de les següents accions de forma immediata:

- Substituir les biblioteques més obsoletes (per instal·lacions, mides, ubicació...)

- Millorar els horaris

- Publicitar i dinamitzar les biblioteques

- Dignificar els espais (més espaiosos, agradables, amb espais de lectura informals.

Per aquest motiu, MÉS per Palma durà al plenari les revindicacions del personal de biblioteques per millorar el servei de forma immediata. Són els següents:

1. Consensuar de forma immediata amb el personal del Servei de Biblioteques l’horari de feina de manera estable i tenir en compte les particularitats del servei. Acomplir els acords en matèria de d’horaris i torns de dissabte.

2. Elaborar un pla de Biblioteques i de foment de la lectura que situï Palma a l’alçada dels estàndards europeus i tingui el màxim consens polític i tècnic possible. Acomplir la legislació autonòmica de biblioteques i patrimoni bibliogràfic.

3. Difondre de manera continuada en el temps els serveis que ofereix la Xarxa Municipal de Biblioteques per tal de d’estendre l’accés a la cultura a tota la tota la població mitjançant un servei públic, gratuït i democràtic.

4. Dotar de direcció tècnica al Servei de Biblioteques

5. Dotar de les infraestuctures, l’equipament informàtic i personal suficients adequats a les biblioteques de zona i de barriades.

6. Aturar les retallades de les partides pressupostàries destinades a l’adquisició de llibres, audiovisuals, publicacions periòdiques, activitats, difusió que han comportat la pèrdua general d’usuaris l’any 2013. Augmentar progressivament les inversions en aquest apartat.

7. Atendre els col•lectius veïnals que demanden al reobertura o la millor dotació de les biblioteques de la seva barriada.

8. Preservar el patrimoni bibliogràfic (fons Llabrés, fons antic de La Caixa i fons de reserva de Cort) i l’hemeroteca històrica de tota la ciutat de Palma amb recursos tècnics i humans adequats per aturar-ne la degradació, dispersió o pèrdua i fer-los accessibles als investigadors i a la ciutadania a través de les tecnologies de la informació i del coneixement. Estudiar la possibilitat d’arribar a acords amb altres institucions per formar part de projectes o plataformes creades.

9. Posar fi a la distorsió que causa en el servei l’incompliment del conveni signat en matèria de recursos humans per a la Biblioteca Ramon Llull entre l’Ajuntament de Palma i el Govern Balear.

10. Que la presència de persones de segona activitat a la Biblioteca Ramon Llull no vagi en detriment de dotar-la amb personal del Borsí d’Auxiliars de Biblioteques.

11. Entendre les biblioteques públiques com a llocs de difusió de la cultura, la informació i l’entreteniment que només assoliran les seves funcions amb personal ben format i els recursos adequats.

MÉS per Palma vol recordar que les dades de la legislatura passada després de 16 anys de Partit Popular posen en evidència la millora substancial, quantitativa i qualitativa del servei de biblioteques públiques de Ciutat

• Es va donar un tomb al concepte de biblioteca de barriada. Les noves biblioteques que es van obrir (Son Gotleu, Josep Maria Llompart i Joan Alcover) tenen uns estàndards de qualitat elevats i un ampli horari d’atenció.

• La important inversió feta en la millora de les infraestructures de les biblioteques existents a través de la climatització, la renovació del mobiliari o la supressió de barreres arquitectòniques, va en la mateixa línia de dignificar els equipaments bibliotecaris i facilitar un accés igualitari al servei.

• Es va duplicar el nombre de persones usuàries de les biblioteques, passant de 143.705 a 289.661 usuaris.

• El nombre de préstecs també va experimentar un espectacular increment passant de 30.106 a 81.109 (169% d’increment).

• Es va passar de 9 a 24 (99%) biblioteques climatitzades.

• Es va treballar per la democratització de l’accés a la informació amb la instal·lació de terminals per accedir a Internet via wi-fi de forma gratuïta: al 2007 cap biblioteca tenia connexió wi-fi i actualment en tenen totes.

• Es van millorar els punts de consulta a Internet de totes les biblioteques (passant de tenir 28 ordinadors a tenir-ne 49). A més, els actuals estan en millors condicions.

• Es va tenir una atenció especial cap als nous lectors i lectores impulsant la biblioteca infantil i les activitats de dinamització lectora.

• Es va promoure la col·laboració institucional amb la signatura del conveni del col·laboració amb el Consell de Mallorca.

• Es va afrontar el repte d’impulsar un salt qualitatiu de la xarxa municipal de biblioteques des d’una visió estratègica global i amb perspectiva desenvolupant mecanismes de planificació a mig i llarg termini com el Mapa de Lectura o la Carta de Compromisos.

A continuació podeu consultar la proposició que presentarem:

PDF - 50.6 kB

També et podria interessar: