Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma denuncia una manca de compromís d’alguns patrons de la Fundació (...)

MÉS per Palma denuncia una manca de compromís d’alguns patrons de la Fundació Palma 365

dimecres 2 de juliol de 2014

L’equip de govern de Cort va constituir la Fundació Turisme Palma 365 basant la seva arquitectura interna en unes determinades grans empreses del sector turístic que havien d’aportar en espècie (llits hotel, bitllets d’avió, etc.) bona part dels recursos de la Fundació.

Ara però la liquidació dels comptes del 2013 de la Fundació posen en evidència que la realitat no ha complert les expectatives inicials. Estava previst que la fundació ingressàs fins a 6 milions d’euros per dur a terme la tasca de promoció turística de la ciutat. Però l’exercici 2013 va tancar amb uns ingressos finals de menys de la meitat, xifrats en no més de 2,6 milions. Això és:

1.122.000 euros aportats i justificats amb factures

800.000 euros aportats per l’Ajuntament de Palma

319.000 euros aportats per privats en doblers i en espècie amb la corresponent factura.

1.500.000 euros en aportacions en espècie però sense facturar.

Total: 2.600.000 euros

Davant aquestes xifres queda en entredit el compromís efectiu d’alguns dels patrons i sobretot el model de la Fundació que s’ha volgut donar un paper preponderant a uns patrons determinats que havien de fer les aportacions més quantioses.

Antoni Verger es mostra preocupat i considera necessari obrir una reflexió davant aquest escenari ja que “molts petits empresaris i comerciants varen quedar fora de l’esquema de la Fundació que ha impulsat el govern municipal, un model que ara veiem que no funciona. És cert que hi ha patrons molt implicats i que estan col·laborant a la promoció de la ciutat, però n’hi ha d’altres amb evident manca de compromís ”.

“S’han de millorar els processos de contractació”

Un dels aspectes que també preocupa molt al portaveu de MÉS per Palma és l’informe presentat per l’Oficina de Control de la Despesa en relació a l’exercici 2013 de la Fundació en que s’indica que “s’han de millorar els mecanismes de control dels processos de contractació”.

També et podria interessar: