Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma denuncia que el PP insisteix en un model de creixement (...)

MÉS per Palma denuncia que el PP insisteix en un model de creixement urbanístic desfasat i ruinós

dimecres 12 de març de 2014

Antoni Verger ha votat avui al Consell de Gerència d’Urbanisme en contra de permetre “desbloquejar” fins a 11 ha de sòl per urbanitzar a Ciutat

La coalició ecosobiranista insisteix en què Palma no necessita seguir creixent i escampar-se cap a les zones rurals del municipi, ocupant més i més terreny per a construir nous edificis d’habitatges, sobretot tenint en compte la gran quantitat d’habitatges buits a la ciutat (segons l’INE, més de 16.300) i que encara queda molt de sòl urbà consolidat (antics quarters, solars buits, etc.) sense desenvolupar. Així, dins la revisió del PGOU, actualment en marxa, l’Ajuntament hauria d’apostar per la desclassificació de sòl urbanitzable i convertir-lo en rústic.

Malgrat això, el PP segueix cercant maneres de superar la limitació de nou creixement imposada pel Pla Territorial (PTM) del Consell Insular. Palma durant els anys de la bimbolla immobiliària ja va consumir tot el creixement que li permetia el PTM. Però aprofitant la Llei 7/2012, de mesures urgents en matèria urbanística, coneguda com a “Llei Company”, l’Ajuntament ha trobat la fórmula per “saltar-se” la limitació al creixement, a través de l’eliminació dels usos turístics a les zones terciàries. Una argúcia legal que ha “desbloquejat” fins a 11 ha de nou sòl per a urbanitzar a Palma, eliminant la restricció del PTM.

Avui al Consell de Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma, l’equip de govern del PP ha aprovat l’inici de la tramitació per modificar el PGOU i permetre desactivar parcialment la limitació de creixement establerta al PTM, i això amb el vot en contra del regidor Antoni Verger. “Aquest exemple torna a posar en evidència que el PP segueix cercant fórmules per perpetuar un model econòmic i urbanístic de creixement obsolet i ruïnós”, ha afirmat Verger.

També et podria interessar: