Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Palma demana una revisió de la regulació dels locals d’entreteniment (...)

MÉS per Palma demana una revisió de la regulació dels locals d’entreteniment per evitar l’activitat il·legal

diumenge 11 d'agost de 2013

La coalició MÉS per Palma posa damunt la taula la necessitat de revisar l’Ordenança de locals d’entreteniment perquè la seva complexitat i estricta regulació genera inseguretat jurídica i que molts locals actuen sense llicència d’activitats en regla. I al mateix temps genera problemes en relació als renous ja que no proporciona les garanties necessàries per lluitar contra els renous produïts per bars amb música.

És per això, que la regidora Marisol Fernández presentarà en el proper ple del mes de setembre una proposició per tal de revisar aquesta ordenança però també per vincular-la al Mapa de Renous que està elaborant l’Ajuntament de Palma. Aquest Mapa de Renous és l’eina fonamental per lluitar contra la contaminació acústica tant procedent de tràfic rodat com també de l’activitat d’oci.

Per tant, afirma Fernández, “Cort ha d’afrontar una millora en la regulació dels locals d’entreteniment per dos motius: per seguretat jurídica i convivència ciutadana. I ho ha de fer amb urgència perquè hi està en joc la salut de les persones”.

“Una ordenança complexa es torna inaplicable”

L’actual ordenança que regula la concessió de llicències als Bars amb música és tan estricta i complicada que provoca que, des de que va entrar en vigor el 2003, molts pocs bars hagin pogut aconseguir la corresponent llicència per tenir acompanyament musical. “Una ordenança complexa es torna inaplicable”, afirma Marisol Fernández.

Les limitacions i prohibicions previstes al article 18.3 impedeix entre d’altres obtenir llicència per a aquells establiments en locals contigus amb ús d’habitatges, ús turístic d’allotjament aliè a l’establiment, per exemple. És a dir, que no es pot donar llicència a aquells locals que estiguin contigus en habitatges o en hotels.

Així també l’article 16.1 condiciona l’atorgament de la llicència a respectar unes distàncies mínimes entre establiments segons sigui l’ample del vial o de la plaça pública.

Ambdós articles fan casi impossible aconseguir llicència però això no impedeix que hagi molts establiments a tota Palma que estan desenvolupant aquesta activitat sense llicència, i per tant sense complir les garanties que la pròpia ordenança recull per impedir, de forma eficaç, que els sons o renous produïts en aquest locals es transmetin als habitatges o locals veïns o a l’ambient exterior i per tant incrementin el nivell de renou.

El renou empitjora la qualitat de vida

La coalició ecosobiranista a Palma demana una revisió de l’ordenança de locals d’entreteniment per adaptar-la a la realitat i així donar garanties de que no es trametran renous ni als veïnats ni a l’exterior. Però sobretot, MÉS per Palma insisteix en què aquesta revisió ha d’anar lligada al Mapa de Renous a fi d’evitar nivells de contaminació acústica que com sabem te conseqüències negatives en la salut de les persones, tant a nivell físic com psicològic.

El Mapa de Renous suposarà que Cort tindrà un diagnòstic dels nivells sonors existents al municipi, s’elaborarà una zonificació acústica (delimitació d’àrees de diferents sensibilitats acústiques), i durà a terme un Pla d’accions correctores per tal de reduir els nivells sonors a les zones que superin els màxim establers.

Està reconegut per la OMS que el renou és un element pertorbador de la convivència social, i que empitjora la qualitat de vida de les persones. D’altra banda, no podem oblidar que una ciutat neta, acústicament, també és una ciutat més atractiva pels turistes.

També et podria interessar: