Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Mallorca vol aprofitar els fons europeus per conservar els castells, (...)

1 vot

MÉS per Mallorca vol aprofitar els fons europeus per conservar els castells, com ara el de Capdepera

dissabte 23 de març de 2013

D’acord amb el darrer informe d’execució del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 per a les Illes Balears, dels 13,6 milions d’euros (6,8 de finançament europeu) del programa "Tema Prioritari 4.58: Protecció i conservació del patrimoni cultural", només se n’havien compromès 4,9 milions a finals de 2011 i, segons informacions periodístiques, el Govern no ha adoptat compromisos de despesa durant el 2012 i 2013. Aquesta línia té com a finalitat el cofinançament europeu fins al 50% per a aquelles actuacions de protecció, rehabilitació o conservació del patrimoni cultural que promogui la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El Pla acaba enguany i els diners s’han d’haver gastat abans de novembre 2015.

Per això el Grup Parlamentari MÉS ha presentat una proposició no de llei perquè el Parlament insti el Govern a incloure inversions en els castells de les Illes Balears en el Programa Operatiu FEDER 2007-2013 sempre que se’n garanteixi la visita pública.

Avui dematí Antoni Alorda, diputat de MÉS per Mallorca, i Pere Fuster, Portaveu de PSM-Entesa a l’Ajuntament de Capdepera, han presentat la seva proposta perquè la meitat del cost de les inversions a realitzar en el Castell de Capdepera aquest any 2013, aprovades i pressupostades pel Patronat del recinte, puguin ser satisfetes amb aquests fons. Les inversions previstes per enguany són la instal·lació d’una barana per facilitar l’accés a la Casa del Governador, la construcció d’uns banys per a treballadors i visitants, endreçar la instal·lació del cablejat elèctric perquè no desentoni amb l’entorn, excavacions arqueològiques devora la Porta del Rei en Jaume per alleugerir la pressió de la terra sobre la murada i la redacció d’un Pla Integral que detalli l’estat de conservació dels elements que formen part del Castell i les actuacions necessàries per conservar el recinte en un estat òptim.

La quantitat pressupostada pel Patronat del Castell per executar aquestes actuacions a l’any 2013 és de 64.000 € i per tant existeix la disponibilitat per avançar tota aquesta suma a l’espera que arribi la meitat dels fons europeus. Cal recordar que el Castell de Capdepera és visitable i de fet els ingressos per l’entrada al recinte s’inverteixen en la preservació i millora dels elements patrimonials que formen part de la fortificació.

El grup PSM-Entesa a l’Ajuntament de Capdepera presentarà una moció en aquest sentit per ser debatuda i aprovada en el proper Ple del mes d’abril i també proposarà al Patronat del Castell que faci arribar el més aviat possible al Govern els projectes per executar les inversions pressupostades.

Ampliació

- IniciativaVerds d’Artà ha presentat una moció en el mateix sentit, en la que insta a l’equip de govern artanec a la presentació de projectes destinats a la protecció i preservació del Patrimoni Cultural susceptibles de cofinançament amb els Fons europeus FEDER. En concret, es reclama que es dugui a terme el projecte de rehabilitació del Monestir de Bellpuig.
Trobareu tota la informació d’aquest moció aquí: https://docs.google.com/folder/d/0B...

- Més per Inca (PSM-IniciativaVerds) ha presentat una moció per la rehabilitació del Teatre Principal amb fons europeus.

També et podria interessar: