Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS per Mallorca presenta 750 al·legacions ciutadanes al contracte amb TIRME (...)

1 vot

MÉS per Mallorca presenta 750 al·legacions ciutadanes al contracte amb TIRME per impedir la importació de fems

divendres 22 de març de 2013

La coalició MÉS per Mallorca ha registrat avui en el Consell més de 750 al·legacions contra la modificació del contracte amb TIRME aprovada inicialment pel ple de la institució insular amb els vots del PP. La formació d’esquerres i mallorquinista ha recollit les signatures de ciutadans i ciutadanes de Mallorca per “impedir la importació de residus de fora de l’illa” per incinerar a Son Reus i per “posar la gestió dels residus al servei dels interessos generals i no al serveis dels interessos d’uns pocs”, segons ha explicat la consellera Magdalena Palou.

La portaveu adjunta de la coalició al Consell explica que la campanya de recollida d’al·legacions ha trobat una bona acollida entre la ciutadania, la que “la gent està indignada amb el PP i amb la intenció d’importar fems de fora a cremar a Mallorca”.

Les al·legacions de MÉS per Mallorca reclamen “la suspensió immediata de la modificació del contracte de concessió del servei públic de residus fins que no s’hagi elaborat un nou Pla Director de Residus de l’illa de Mallorca, així com qualsevol operació d’importació de fems. Vista la importància que representa la correcta gestió dels residus per a Mallorca, el nou Pla Director s’ha de sotmetre a un procés de participació amb la ciutadania, la societat civil i els agents socials, així com la recerca del màxim consens entre les forces polítiques i sobretot, els municipis de Mallorca, coresponsables de la gestió dels fems en l’àmbit de les seves competències, per establir un horitzó de gestió sostenible dels residus a Mallorca a mig i llarg termini que no signifiqui un augment de l’actual taxa de fems”.

També insten el Consell a presentar davant el Parlament un projecte de llei de residus “amb objectius ambiciosos de reducció (mínim 10 %), reutilització (mínim 50 %) i recuperació (mínim 65 %). I que serveixi de marc per gestionar els residus a la comunitat autònoma, cercant la complementarietat i la coherència amb els sistemes de gestió de les altres illes i sobretot, l’eficiència i la sostenibilitat. Una llei que planifiqui el tancament progressiu d’unes línies d’incineració que Mallorca no necessita”. Finalment, proposen “revisar, d’acord amb aquest nou marc polític i normatiu pel que fa als residus, els termes que regulen la concessió del servei públic i el contracte amb l’empresa privada TIRME, S.A.”.

Documents adjunts

També et podria interessar: