Arrel de la web > Informa’t! > Notícies > MÉS insta el PP de Cort a apostar decididament per l’autoconsum (...)

MÉS insta el PP de Cort a apostar decididament per l’autoconsum energètic

dimarts 12 de novembre de 2013

El grup municipal MÉS per Palma presenta una proposta en matèria d’energia al ple d’aquest mes de novembre per tal d’instar a l’equip de govern de l’Ajuntament de Palma a pronunciar-se de forma contundent a favor de l’autoconsum energètic. Després que el PP de Cort hagi prioritzat en els Pressuposts per al 2014 el pagament de 8,9 milions d’euros a les empreses elèctriques, MÉS per Palma considera imprescindible que l’equip de govern compensi aquesta actuació injusta de cara als ciutadans que veuen programes socials retallats.

“És necessari que Cort es comprometi amb les propostes que van encaminades a treballar per la sobirania energètica i rompre l’oligopoli i la dependència energètica d’empreses que generen energies contaminants”. La regidora Neus Truyol agafa el guant de l’equip de govern de Cort: “Si Garau vol pagar tot el deute a les elèctriques per millorar l’eficiència energètica, li proposam que no accepti les polítiques estatals d’energia, que penalitzen les renovables i l’autoconsum, imprescindibles per l’eficiència”.

MÉS per Palma considera “imprescindible treballar de forma clara i decidida per la sobirania energètica i deixar enrere la dependència de les empreses d’energies brutes que ens volen robar els recursos naturals, i ens imposen polítiques i preus abusius. Aquesta és la política energètica del PP”. Les darreres reformes en matèria energètica tenen objectius clars: blindar el poder de les grans empreses i lobbies de les energies i desterrar les energies renovables i l’autoconsum. MES per demanarà a Cort que rompi aquesta lògica i lluiti pels interessos de Palma. “Ens volen robar el sol, no els hi podem permetre”, denuncia Neus Truyol.

En aquest sentit, MÉS per Palma presentarà una proposició perquè l’Ajuntament de Palma es pronunciï de forma contundent a favor de la lluita contra el canvi climàtic a través del treball sobre l’eficiència energètica, la reducció consum energètic i sobretot les energies renovables i l’autoconsum. Concretament, proposa:

- Instar al Ministeri d’Indústria i Energia a elaborar un nou esborrany de Decret d’Autoconsum que elimini el “peatge de suport”.

- Instar al Govern de les Illes Balears ha elaborar un marc legal que reguli un Règim especial per a les energies renovables a Balears.

- Impulsar en l’àmbit de les pròpies competències la implantació de les energies renovables i en particular de les instal·lacions d’autoconsum.